ADREM INVEST lansează în Târgu Jiu programul de responsabilitate socială „Şcoala de inovaţie”

• Programul de educa?ie, aflat la a doua edi?ie, este extins pentru liceenii din 18 re?edin?e de jude?
• Edi?ia din acest an a „?colii de inova?ie” cuprinde o competi?ie de idei inovative ?i o tab?r? educativ?
• Programul este derulat în cadrul platformei de responsabilitate social? „Viitorul alege inova?ia”

Adrem Invest – companie româneasc? orientat? c?tre inova?ie, specializat? în ingineria tehnologic? – lanseaz? a doua edi?ie a programului de responsabilitate social? „?coala de inova?ie”, un program de educa?ie care are ca obiectiv realizarea transferului de cultur? inovativ? c?tre liceenii din regiunile în care compania î?i desf??oar? activitatea.

Derulat ca program pilot al platformei de responsabilitate social? „Viitorul alege inova?ia” în anul 2012, „?coala de inova?ie” este lansat în acest an într-o formul? extins?, atât la nivelul liceelor incluse în program, cât ?i la nivelul activit??ilor desf??urate pentru elevi. Programul se desf??oar? ?i în acest an cu aprobarea ?i sus?inerea Ministerului Educa?iei, Cercet?rii, Tineretului ?i Sportului.

„Reac?iile pozitive ?i entuziasmul elevilor care au participat la cursurile “?colii de inova?ie” în anul 2012 ne-au încurajat s? continu?m proiectul ?i s? cre?tem num?rul ora?elor incluse în program. Este important pentru noi s? contribuim la cre?terea comunit??ilor în care suntem prezen?i ?i ne bucur?m c? aceast? ac?iune educativ? a fost bine primit? de c?tre cei implica?i. Am plecat de la ideea ca transferul de cultur? inovativ? c?tre tân?ra genera?ie este unul din cele mai bune lucruri pe care le putem face pentru dezvoltarea comunit??ilor. Ne dorim astfel s? contribuim la formarea tinerilor ce mai târziu vor deveni agen?i ai schimb?rii” a declarat Corneliu Bodea, Vicepre?edinte Adrem Invest.

Competi?ie de idei ?i tab?r? educativ?
Edi?ia din acest an a ?colii de inova?ie reprezint? provocarea lansat? elevilor din liceele a 18 ora?e din ?ar?, de a duce lumea cu un pas înainte, prin inova?ie ?i creativitate. Programul include o competi?ie de proiecte ?i o tab?r? educativ? pentru cei mai inovativi liceeni, urmând ca, la sfâr?itul acesteia, Adrem Invest s? premieze cele mai bune proiecte, astfel: Locul 1 – finan?are de 5 000 de euro pentru realizarea proiectului ?i dou? telefoane iPhone 5, Locul 2 – doua tablete iPad ?i Locul 3 – dou? tablete mini iPad. În prima etap? a programului, desf??urat? în perioada 1 iunie – 7 iulie, elevii sunt invita?i, în echipe de câte dou? persoane, s? î?i înscrie ideea proiectului lor inovativ ce poate schimba sau aduce o îmbun?t??ire în diverse domenii. Proiectele care strâng un num?r de cel pu?in 50 de voturi vor fi jurizate, urmând s? fie selectat cel mai creativ ?i mai relevant proiect din fiecare ora?. Echipele câ?tig?toare particip? la Tab?ra ?colii de Inova?ie, desf??urat? în luna august, unde vor experimenta inova?ia prin activit??i creative, sportive ?i educa?ionale, în domenii precum art?, mediu, sport sau tehnologie. La finalul taberei, elevii vor prezenta proiectele lor într-o manier? structurat?, integrând lucrurile înv??ate pe parcursul cursurilor. În urma acestor prezent?ri vor fi ale?i câ?tig?torii ?colii de inova?ie. Ora?ele incluse în program reprezint? re?edin?ele de jude? din regiunile în care Adrem Invest este prezent, ?i anume: Alba Iulia, Alexandria, Baia Mare, Bistri?a, Brasov, Craiova, Cluj Napoca, Drobeta Turnu-Severin, Miercurea Ciuc, Pite?ti, Râmnicu Vâlcea, Satu Mare, Sibiu, Slatina, Suceava, Târgu Jiu, Târgu Mure?, Zal?u.

Demarat ca program pilot în anul 2012, ?cola de inova?ie a adus la cursurile primei edi?ii peste 500 de elevi din 3 ora?e din ?ar? (Craiova, Târgu Mure? ?i Suceava) ?i a premiat cele mai inovative proiecte înscrise în concurs printr-o incursiune în sfera tehnologiei ?i a inova?iei, cu excursii la muzee tehnice ?i obiective industriale.

Despre Viitorul alege inova?ia
Platforma de responsabilitate social? “Viitorul alege inova?ia” a fost lansat? în anul 2012, plecând de la viziunea fondatorilor Adrem Invest: “O lume a bun?st?rii echilibrate ob?inut? prin munc? ?i progres tehnologic, a oamenilor cu credin?? ?i devotament în idealurile omenirii, acelea?i de veacuri, mereu mai aproape”. Adrem Invest este o companie cl?dit? pe inova?ie continu?, care s-a impus prin solu?ii revolu?ionare în domeniul s?u de activitate, ?i de aceea a ales s? se implice în sus?inerea inova?iei, ca motor al evolu?iei societ??ii în care î?i desf??oar? activitatea. Aceasta implicare la nivel corporativ se va manifesta în trei mari domenii: protec?ia mediului, îmbun?t??irea responsabilit??ii fa?? de modul de desf??urare a afacerilor ?i sprijinirea dezvolt?rii comunit??ilor unde activeaz? compania.

Despre Adrem Invest
Adrem Invest este companie româneasc? orientat? c?tre inova?ie ?i specializat? în ingineria tehnologic?. Alc?tuit? din 4 divizii: Ingineria Proceselor, SCADA & Automatiz?ri, Servicii Integrate ?i Energii Verzi, cu o cifr? de afaceri de aprox 40 milioane de EURO in 2012 ?i un num?r de peste 900 angaja?i, Adrem Invest ofer? solu?ii tehnologice inovatoare care eficientizeaz? activitatea companiilor partenere. Pentru mai multe informa?ii, v? rug?m vizita?i www.adrem.ro.

06.06.2013. 13:43


Acest articol n-are nici un comentariu.

0 Comments

Leave a Comment

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password