Admiterea la masterat, după clasificarea universităţilor. Locurile la doctorat vor fi ocupate prin concurs

Universit??ile care au anun?at concursuri de admitere la master în var? trebuie s? schimbe data, întrucât ele vor fi organizate doar dup? clasificarea universit??ilor, adic? în septembrie, iar locurile la doctorat vor fi ocupate prin competi?ie, a spus pentru MEDIAFAX secretarul de stat C?t?lin Baba
Universit??ile care au planificat în iulie admiterea la master trebuie s? schimbe data, întrucât concursul nu va putea fi organizat decât în septembrie. În iulie este în plin? desf??urare procesul de clasificare a universit??ilor. Locurile la master vor fi acordate numai în baza clasific?rii universit?ilor, întrucât nu toate institu?iile de înv???mânt îndeplinesc criteriile pentru organizarea acestei forme de preg?tire”, a precizat secretarul de stat pentru înv???mânt superior din Ministerul Educa?iei Cercet?rii Tineretului ?i Sportului (MECTS), C?t?lin Baba.
De asemenea, pentru doctorat, în premier?, locurile vor fi scoase la concurs.
MECTS are 3.500 de locuri pentru doctorat care vor fi scoase la concurs.
Competi?ia este individual?, la ea particip? conduc?torul de doctorat care prezint? una sau mai multe teme de cercetare pentru doctorat (teme de doctorat). Dac? nu va fi selectat? nicio tem?, atunci respectiva institu?ie nu va primi locuri la doctorat.
MECTS preg?te?te un cod al studiilor doctoralecare va prezenta modul în care vor fi organizate concursurile de doctorat ?i ?colile doctorale, a mai spus C?t?lin Baba.
În func?ie de temele câ?tigate la concurs, universit??ile î?i vor putea fi scoase la concurs locurile la doctorat în interiorul institu?iei.
Universit??ile vor fi clasificate împreun? cu exper?i ai Asocia?iei Universit??ilor Europeneîn baza datelor transmise pân? în 23 mai de c?tre fiecare institu?ie de înv???mânt superior, iar clasarea inten?ionat? într-o categorie superioar? celei reale ar putea fi sanc?ionat? pentru declara?ii false.

17.05.2011. 10:38


Acest articol n-are nici un comentariu.

0 Comments

Leave a Comment

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password