„Administratorul privat“ Ciurel nu face disponibilizări într-un an electoral

Salaria?ii Complexului Energetic Oltenia pot fi lini?ti?i cel pu?in câteva luni bune în privin?a locului de munc?. De?i nu de mult administra?ia, prin „managerul privat“ Lauren?iu Ciurel, anun?a reduceri de personal
destul de
serioase pentru a fi
eficientizat? activitatea în
cadrul
Complexului, mai nou treaba cu concedierile a r?mas pentru… alt? dat?. Ciurel tot vorbe?te de o rea?ezare a organigramei din CEO ?i spune c? multe persoane ce sunt în cadrul TESA o s? mearg? direct în produc?ie, iar astfel randamentul va fi unul mai ridicat.

Povestioarele lui Lauren?iu Ciurel au fost întrerupte de deputatul PSD de Gorj, Vasile Popeang?, care a f?cut o declara?ie pe câte de sincer?, pe atât de cutremur?toare. Parlamentarul a spus c? nu are rost ca unii (clasa politic? n.r.) s? se ascund? dup? degete, pentru c? la CEO o s? fie restructur?ri, dar nu anul acesta, pentru c? este an electoral ?i nu ar da bine la num?rarea voturilor.
Declara?ia lui Popeang? îl readuce cu picioarele pe p?mânt pe Lauren?iu Ciurel, care a ?ipat în gura mare, c?utând s? se fac? auzit, de?i nimeni nu-l asculta. Acesta a tot încercat s? conving? popula?ia Gorjului ?i pe subalternii s?i c? func?ia de vicepre?edinte PSD (cu derogare de la statut) nu are nicio leg?tur? cu faptul c? el în prezent taie ?i spânzur? în CEO.

„Managerul privat“ continu? discursurile despre concursul pe care l-a sus?inut pentru a fi fericitul câ?tig?tor al mult doritei func?ii, dar Vasile Popeang? a pus punctul pe I ?i a ar?tat clar c? partidul i-a impus lui Ciurel p?strarea locurilor de munc?, în condi?iile în care tot mai mul?i lucr?tori CEO sunt nemul?umi?i de nivelul de trai.

• Mihai APOSTOL

07.03.2014. 22:12


DISPERATII 18.03.2014. 13:43

viki 08.03.2014. 05:32

0 Comments

Leave a Comment

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password