Adio Mitică! Bine te-ai reînfiinţat Victoria Bucureşti!

• Joc f?r? fente… de Aurel M?CE?ANU

Latru de mult, dar latru precum câinii singuratici arunca?i la marginea str?zii pentru c? n-au vrut s? stea de paz? în b?t?tura ho?ilor. Uneori î?i vine s? turbezi când î?i dai seama c? latri ca un nebun la lun? ?i nici m?car aceasta nu te aude. Cu luni în urm? vorbeam despre reînfiin?area unei cooperative în sportul românsc, în spe?? în fotbalul din ?ara noastr?.

Nu m? reapucasem înc? de presa scris?, fusesem invitat doar la o emisiune radio…

Realizatorul emisiunii a r?mas ?ocat ?i mi-a zis c? ipoteza în cauz? este una greu de crezut. Spuneam c? partidul care ne conduce cu atâta drag spre înalte culmi (s? le zicem ceruri) caut? s? pun? mâna pe fotbalul românesc. Nu, nu o s? o dau în partea ailalt? ?i în niciun caz nu o s?-i fac statuie celui care îmi terfelea copil?ria, f?cându-m? s? plâng dup? meciurile Craiovei cu Victoria Bucure?ti sau Flac?ra Moreni. Mitic? trebuia s? plece din fruntea fotbalului românesc în urm? cu mul?i ani, îns?, prea mul?i erau la mâna sa ?i toat? lumea era mul?umit? cu sistemul cooperatist impus de Dragomir.

Asta era realitatea ?i îmi amintesc, cu triste?e, când mult iubita Craiov? a tinere?ilor mele mergea ?i pierdea la Bistri?a dup? ce, subit, vreo opt titulari r?ciser? în autocarul ce transporta juve?ii spre inima Ardealului. Din nefericire, schimbarea lui Dragomir nu s-a produs cu c?tu?e sau printr-un act democratic, ci la o comand? politic?. Mai pe române?te, l-am schimbat pe dracu cu frate-su. Dac? Marin Condescu a f?cut ilegalit??i la Pandurii o s? stabileasc? instan?ele de judecat?, îns?, nimeni nu poate convinge c? re?inerea sa nu a fost nimic altceva decât un ordin politic venit tocmai la timp.
În ziua re?inerii lui Condescu toat? lumea se în?elesese ?i Consiliul Jude?an intra în rândul ac?ionarilor. Tot în aceea?i ?edin??, Condescu, David ?i Cârciumaru au fost de acord ca CEO s? nu pl?teasc? niciun ban pentru anul ?sta la Pandurii din cauza problemelor financiare prin care trece entitatea economic? în cauz?.

Deja Ponta împu?case doi iepuri dintr-o dat?: intrarea lui C?linoiu în CA al Pandurii (exista acum o majoritate de voturi) ?i sc?parea CEO de plata unei obliga?ii bine stabilite… Planul trebuia s?-?i urmeze cursul fiindc? finalitatea sa nu era aici. Condescu a ie?it de la întâlnire zâmbind, de?i clubul pierduse o gr?mad? de bani prin neplata cotiza?iei de la CEO ?i a anun?at c? a doua zi o s? prezinte Consiliului de Administra?ie alte entit??i care doresc s? bage bani în clubul de fotbal ?i, iminent, s? devin? ac?ionari. Mare gre?eal?! Ponta doar realizase majoritatea ?i urma ca a doua zi s? o piard?. La câteva ore Marin Condescu a fost arestat ?i pa ?edin?? cu eventuali ac?ionari a doua zi.

Pân? una, alta, majoritatea în CA apar?ine lui Ponta. În seara re?inerii lui Condescu, Ponta se întâlne?te cu Gino Iorgulescu (cu care colaborase în urm? cu ani buni la FC Na?ional) ?i cu mai mul?i pre?edin?i de club, iar a doua zi cade bomba: Mitic? Dragomir pierde alegerile în fa?a lui Gino Iorgulescu f?r? ca ultimul s?-?i fi f?cut cel pu?in propagand?, iar microbi?tii aflaser? de candidatura lui cu doar câteva zile în urm?. Se speculeaz? c? prin re?inerea lui Condescu, Ponta a ar?tat pisica celorlal?i pre?edin?i de club ?i astfel s-a ajuns la solu?ia Gino Iorgulescu. Culmea, ?i acesta din urm?, are un ditamai dosar penal pentru evaziune fiscal? întocmit dup? ce a realizat într-un mod dubios mai multe transferuri de juc?tori.

Du-te Mitic?! Nu vreau s? mai aud de tine, de?i, cu siguran??, tot în fotbal o s? r?mâi. Ce cau?i, îns?, tu, Gino, la conducerea LPF f?r? s? prezin?i în prealabil un program care s? revolu?ioneze fotbalul românesc? Probabil, peste câtva timp juniorii de 17 ani o s? trebuiasc? s? intre pe teren cu legitima?ia de joc într-o mân? ?i cu carnetul de partid în cealalat?. Asta nu e democra?ie, asta seam?n? a schimbare a dictatorilor a?a cum s-a mai întâmplat ?i în Decembrie 1989, când în p?rostia noastr? credeam c? o s? ajungem în Rai plimbându-ne cu diavolul de mân? la sec?ia de votare.

În timp ce scriu aceste rânduri, agen?iile de pres? transmit c? Gino Iorgulescu a fopst chemat la DIICOT pentru a da explica?ii despre ce v? vorbeam mai sus, iar Marian Iancu, fostul patron al lui Poli Timi?oara declar? c? Mitic? se va întoarce la Lig?.

În ce rahat, te-ai b?gat, iar??i, Victor Ponta?

16.11.2013. 20:14


genovezu 20.11.2013. 21:46

Marius 20.11.2013. 21:31

arici 20.11.2013. 12:27

0 Comments

Leave a Comment

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password