Activităţi la Strasbourg, în perioada 22-25 octombrie

Ziarul Gorjului

Premierul portughez, José Sócrates, va prezenta, la Strasbourg, rezultatul summitului neoficial de la Lisabona de la 18-19 octombrie. La dezbaterea cu DeputaÅ£ii Europeni va participa Ã…Ÿi PreÃ…Ÿedintele Comisiei, José Manuel Barroso.
RelaÅ£iile dintre Uniunea Europeană Ã…Ÿi Serbia

Jelko Kacin (ALDE, SI), din partea Comisiei pentru Afaceri Externe, va prezenta un raport privind relaÅ£iile dintre Uniunea Europeană Ã…Ÿi Serbia. Comisia consideră că Serbia merită laude deosebite pentru soluÅ£ionarea paÃ…Ÿnică, anul trecut, a unor provocări dificile, inclusiv dizolvarea Uniunii statale Serbia Ã…Ÿi Muntenegru, organizarea de alegeri parlamentare libere Ã…Ÿi echitabile, precum Ã…Ÿi formarea unui nou guvern pro-european.
Producţia de opium în scopuri medicale în Afganistan
Comisia pentru Afaceri Externe recomandă Consiliului să elaboreze Ã…Ÿi să prezinte guvernului afgan un plan cuprinzător Ã…Ÿi o strategie vizând limitarea producÅ£iei de droguri în Afganistan.

Cartea Verde „Către o Europă fără fum de tutun: opÅ£iuni privind politicile comunitareâ€
ÃŽn primul său răspuns la un document trimis de Executiv pentru consultare, Comisia pentru Mediu, din cadrul Parlamentului European, cere măsuri pentru restricÅ£ionarea fumatului în locuri publice Ã…Ÿi pentru îngrădirea posibilităÅ£ilor de achiziÅ£ionare de Å£igări, de către cetăÅ£eni, în special de tineri.
Strategia comunitară de reducere a emisiilor de CO2 în cazul autoturismelor Ã…Ÿi al vehiculelor comerciale uÃ…Ÿoare
Circa 19% din emisiile de CO2 produse în Uniunea Europeană provin de la autoturisme Ã…Ÿi vehicule comerciale uÃ…Ÿoare. IniÅ£iativa industriei auto de a reduce emisiile de CO2 a eÃ…Ÿuat, ca atare Comisia pentru Mediu propune ca nivelul mediu de emisii de la autoturismele comercializate în Uniune începând cu 1 ianuarie 2012 să nu depăÅŸească 120g de CO2/km.

Cadru pentru acÅ£iuni comunitare în vederea utilizării durabile a pesticidelor
Parlamentul va vota trei rapoarte cu planuri de modernizare a legislaÅ£iei Europene referitoare la pesticide. ReprezentanÅ£ii industriei chimice, fermierii, profesioniÃ…Ÿtii din domeniul SănătăÅ£ii Ã…Ÿi al Mediului Ã…Ÿi opinia publică vor urmări dacă plenul sprijină amendamentele adoptate de Comisia pentru Mediu.
Prima ediţie a Premiului LUX pentru Cinematografia Europeană
Primul Premiu LUX (lumină) pentru Cinematografia Europeană va fi decernat de PreÃ…Ÿedintele Parlamentului European, Hans-Gert Pöttering, la 24 octombrie, la Strasbourg, în cursul sesiunii în plen. Premiul va fi acordat regizorului filmului declarat câÅŸtigător, din cele trei aflate în competiÅ£ie. CâÅŸtigătorul va primi un trofeu, simbol al Turnului Babel – identitatea vizuală a Premiului LUX.

CâÅŸtigătorul Premiului Sakharov – ediÅ£ia 2007 urmează să fie anunÅ£at
ConferinÅ£a PreÃ…ŸedinÅ£ilor va anunÅ£a, joi, 25 octombrie, câÅŸtigătorul Premiului Sakharov pentru Libertatea de Gândire.

Anul acesta, finaliÃ…Ÿtii au fost selectaÅ£i în cadrul unei reuniuni comune la Strasbourg a Comisiei pentru Afaceri Externe Ã…Ÿi a Comisiei pentru Dezvoltare.
CreÃ…Ÿterea preÅ£urilor la produsele alimentare, protecÅ£ia consumatorilor
Ca partea a unei dezbateri în comun privind creÃ…Ÿterea preÅ£urilor la produsele alimentare, DeputaÅ£ii Europeni vor adresa Consiliului Ã…Ÿi Comisiei o serie de întrebări, legate în special de protecÅ£ia consumatorilor. Parlamentul va vota o rezoluÅ£ie pe această temă.

Uniunea încă va avea nevoie de surse convenÅ£ionale de energie, estimează Comisia pentru Industrie
Dacă nu se iau măsuri, dependenÅ£a de importuri a Uniunii în ce priveÃ…Ÿte combustibilii fosili va creÃ…Ÿte până în 2030 la 65% din consumul total. ÃŽntrucât aprovizionarea cu gaz Ã…Ÿi petrol este nesigură din cauza riscurilor geopolitice Ã…Ÿi a concurenÅ£ei crescânde, nevoia de a produce energie mult mai eficient Ã…Ÿi durabil este subliniată într-un raport privind “sursele convenÅ£ionale de energieâ€, adoptat de Comisia pentru Industrie.

Două instituţii noi pentru o mai bună calitate a statisticilor Europene
Parlamentul va dezbate Ã…Ÿi supune la vot crearea a două instituÅ£ii noi, menite să asigure îmbunătăÅ£irea Ã…Ÿi monitorizarea sistemului European de statistică. Este vorba de Comitetului consultativ European pentru guvernanţă statistică Ã…Ÿi de Comitetul consultativ European privind politica comunitară în domeniul informaÅ£iilor statistice.
Cadru European de calificări pentru educaÅ£ie continuă – până în 2012
Comisia pentru ocuparea forÅ£ei de muncă Ã…Ÿi afaceri sociale recomandă măsuri pentru ca până în 2012 să fie aplicat Cadrul European de calificări pentru educaÅ£ie continuă.

Tratat internaţional pentru interzicerea muniţiilor cu dispersie, continuarea Declaraţiei de la Oslo
De la adoptarea DeclaraÅ£iei de la Oslo din 23 februarie 2007, solicitând instituirea unui tratat internaÅ£ional pentru interzicerea globală a muniÅ£iilor cu dispersie Ã…Ÿi conferinÅ£a ulterioară de la Lima privind muniÅ£iile cu dispersie, care au avut loc la 24 Ã…Ÿi 25 mai 2007, aproximativ 80 de state au decis să sprijine procesul în vederea instituirii unui astfel de tratat, inclusiv aproape toate Statele Membre ale Uniunii Europene.

Pentru facilitarea eliberării vizelor de scurtă Ã…Ÿedere, în Uniune, cetăÅ£enilor din fosta Iugoslavie Ã…Ÿi Balcanii occidentali
Adina Vălean (ALDE, RO), din partea Comisiei pentru LibertăÅ£i Civile, JustiÅ£ie Ã…Ÿi Afaceri Interne, va prezenta trei rapoarte referitoare la facilitarea eliberării vizelor de scurtă Ã…Ÿedere, în Uniunea Europeană, pentru cetăÅ£enii din Fosta Republică Iugoslavă a Macedoniei, Republica Muntenegru Ã…Ÿi Republica Albania.
Raport privind aderarea României Ã…Ÿi Bulgariei la ConvenÅ£ia vizând asistenÅ£a reciprocă Ã…Ÿi cooperarea între administraÅ£iile vamale
Horia-Victor Toma (ALDE, RO), din partea Comisiei pentru PiaÅ£a Internă Ã…Ÿi ProtecÅ£ia Consumatorilor, va prezenta un raport referitor la aderarea României Ã…Ÿi Bulgariei la ConvenÅ£ia de la 18 decembrie 1997 vizând asistenÅ£a reciprocă Ã…Ÿi cooperarea între administraÅ£iile vamale.
ÃŽnregistrarea audiovizuală a tuturor dezbaterilor în plen
Richard Corbett (PSE, UK) va prezenta un raport care cere modificarea procedurilor Parlamentului privind traducerea stenogramelor din timpul Ã…ŸedinÅ£elor în plen.

S.T.

24.10.2007. 00:49


Acest articol n-are nici un comentariu.

0 Comments

Leave a Comment

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password