Activitatea în legumicultură începe din ianuarie

Pentru marea majoritate a popula?iei din ?ara noastr? este înr?d?cinata ideea c? activitatea în legumicultura începe odat? cu venirea prim?verii. În realitate, aceast? activitate se declan?eaz? înc? din luna ianuarie, când se preg?tesc rasadnitele ?i se fac paturile calde pentru sem?nat în vederea înfiin??rii culturilor în solarii ?i câmp.

soybeansx800Pentru derularea în bune condi?ii a procesului de producere a r?sadurilor sunt necesare o serie de m?suri preventive ?i curative efectuate pentru limitarea pagubelor cauzate de diferi?i d?un?tori ?i ob?inerea unui material biologic rentabil din punct de vedere economic. Rasadnitele utilizate pentru sem?nat ?i repicat sunt folosite an de an în acela?i scop, terenurile ocupate putind deveni din aceast? cauz? focare de infestare cu anumi?i d?un?tori.

Dintre m?surile indicate pentru diminuarea popula?iilor de d?un?tori din rasadnite ?i deci pentru limitarea pagubelor amintim:

– mobilizarea solurilor prin sapare ?i discuire, opera?iune prin care sint distruse numeroase stadii de iernare ca efect al schimb?rii unor condi?ii de mediu;

– tratarea terenurilor dup? ce s-a f?cut mobilizarea, când temperaturile din interior dep??esc frecvent 10-12 grd. C – temperaturi la care formele hibernante devin active. Dintre substan?ele folosite pentru tratarea solurilor amintim: Galithion 5G sau Sintogrill 5G (50kg/ha-5 g/mp), prin împr??tiere cu u?oar? încorporare. Acelea?i tratamente se recomanda a fi aplicate ?i dup? înfiin?area paturilor calde de sem?nat care au la baza gunoiul activ de grajd;

– preventiv ?i curativ, dup? rasarire când r?sadurile de legume au atins etapa de apari?ie a primelor frunze adev?rate, se efectueaz? un tratament prin stropirea aparatului foliar cu Talstar 10 EC sau Seizer 10EC concentra?ie 0,05%, produse care au în parte egala un spectru de ac?iune insecticid-acaricid.

Dintre d?un?torii r?sadurilor de legume enumer?m:

– coropi?ni?a (Grillotalpa grillotalpa) cauzeaz? pagube, din momentul sem?natului, prin dislocarea semin?elor aflate în germinare, precum ?i dup? r?s?rit ?i repicat prin distrugerea r?d?cinilor ?i sec?ionarea tulpinilor din zona coletului. Pentru diminuarea atacurilor, se impune ca, la preg?tirea substraturilor, turba ?i mai ales mranita s? fie cernute printr-o sit? deas?, care s? nu permit? trecerea coropi?ni?elor. În rasadnitele ??r?ne?ti, care sint folosite an de an ?i în care coropi?ni?a î?i formeaz? o popula?ie de sine st?t?toare, cu 10-12 zile înainte de sem?nat se recomanda administrarea de Mesurol 4G (3-6 kg/ha) sau Sintogrill 5G (30 kg/ha), prin împr??tierea pe sol cu u?oar? încorporare, ceea ce contribuie la diminuarea atacurilor. Deoarece pagubele cauzate sint mai mari pe terenurile umede, care permit d?un?torului s? circule cu u?urin?? de la o plant? la alta, practicarea unor udari moderate reprezint? o metod? indicat?.

– Limaxul cenu?iu (Agriolimax agreste) ataca preferen?ial salata, varz?, castrave?ii ?i fasolea, distrugând ?esuturile dintre nervurile frunzelor. D?un?tor nocturn, produce atacuri în vetre cu compromiterea total? a r?sadurilor. Ziua sta ascuns în orizonturile de suprafa?a a solului, preferând locurile umede ?i umbrite. Se combate cu Optimol 4G (15kg/ha) sau Mesurol 4G (3-6kg/ha) prin administrarea pe sol, în zonele de atac, f?r? încorporare, seara, când limacsii apar pe plante pentru a se hr?ni.

– P?ianjenul ro?u comun (Tetranychus urticae) apare pe r?saduri, dup? repicare ?i se dezvolt? pe partea inferioar? a frunzelor, de unde, prin în?eparea ?esuturilor, absorb hrana din celule. Atacul se manifesta generalizat ?i este frecvent la vinete, ardei, castrave?i, dovlecei, fasole, tomate. Se combate prin dezinsec?ia rasadnitelor înainte de sem?nat cu unul din produsele Mitac 20EC sau Actellic 50EC în doza de 0,3% iar la semnalarea d?un?torilor pe r?saduri cu unul din produsele Demitan 20SC (0,05%) Neoron 50EC (0,08%) sau Bye-bye 20EC (0,20%) prin stropirea aparatului foliar.

– P?duchele verde al solanaceelor (Macrosiphon euphorbiae), p?duchele verde al piersicului (Myzus persicae) ?i p?duchele verde al castrave?ilor (Cerosipha gossipii) apar frecvent pe r?saduri, la tomate ?i ardei, în combaterea lor folosindu-se urm?toarele insecticide: Pirimor 25WG, Chess 25WP (0,04%), Mospilan20SP (0,0125%)- prin aplicare pe frunze, sau direct pe sol printre rândurile de plante cu Confidor 20SL (0,05%).

– Musculi?a alb? (Trialeurodes vaporariorum) ataca r?sadurile de tomate, vinete ?i castrave?i având ca efect îng?lbenirea frunzelor ?i oprirea din cre?tere a plantelor. Pentru combatere, înc? din faza de r?sad, se poate utiliza cu bune rezultate insecticidul Confidor 20SL administrat fie direct la sol (0,05%), fie foliar (0,075%) ?i de asemenea produsul Actara 25WG administrat foliar (0,02%).

– Musc? minier? (Liryomiza trifolii) ataca frunzele formând ni?te galerii transparente care prin însumare pot afecta 50% din suprafa?a aparatului foliar, plantele stagnind în dezvoltare ?i ducând la produc?ii sc?zute. Pentru combatere se fac tratamente foliare cu Trigard 75WP (0,02%) iar în lipsa acestui produs cu Confidor 20SL (0,075%) sau Mospilan 20SP (0,04%).

– Nematodul galicol al r?d?cinilor se previne înc? din faza de r?sad printr-un tratament la sol cu Vydate 10L sau Rugby 20L (20l/ha) administrat printre rândurile de plante cu pomp? manual? la care s-a eliminat diuza de la lance.

Pentru tratamentele recomandate în combaterea d?un?torilor la r?sadurile de legume se impune ca, în momentul aplic?rii lor, temperatura mediului înconjur?tor s? nu fie mai redus? de 15-16 grd C.

În final, facem precizarea ca pentru ob?inerea unor r?saduri viguroase ?i de mare randament, este indicat c? procurarea sortimentului necesar de semin?e s? se fac? numai de la firme autorizate, care s? garanteze prin certificare puritatea soiurilor ?i facultatea germinativa a acestora. Ing. Dan T?n?sescu

Unitatea Fitosanitar? Gorj

23.01.2008. 06:52Ratiu Andra
29.09.2009. 14:48

0 Comments

Leave a Comment

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password