‘Activitatea europarlamentarilor români în actuala legislatură este nesatisfăcătoare’

Eurodeputa?ii cu cea mai bun? activitate pân? în acest moment sunt, în opinia noastr? (punctajele sunt de la 0 la 5 puncte): Marian Jean Marinescu (PDL, 4p), Adina V?lean (PNL, 3,8p), Renate Weber (PNL, 3,8), Daciana Sârbu (PSD, 3,5p), Adriana ?ic?u (PSD, 3,5p), Cristian Preda (PDL, 3,5p).

Institutul European pentru Democra?ie Participativ? – Qvorum a lansat ast?zi studiul Europarlamentarii la raport: cum ne reprezint? în Europa? ce con?ine analize privind activitatea delega?iei României în legislativul european în perioada iulie 2009 – aprilie 2010.

Activitatea europarlamentarilor români în actuala legislatur? este nesatisf?c?toare. Delega?ia României nu a reu?it înc? s? î?i fructifice al 7-lea poten?ial de influen?? pe care îl de?ine în PE, poten?ial calculat prin prisma num?rului de deputa?i ?i al func?iilor de?inute;

• Per ansamblu, membrii delega?iei României sunt frunta?i la activit??i pentru care nu au nevoie neap?rat de sprijinul politic al colegilor de grup politic european sau de parlament, precum lu?ri de cuvânt (locul 4) sau declara?ii scrise (locul 5). În schimb, în cazul activit??ilor concrete, unde sprijinul politic este o condi?ie esen?ial?, precum în cazul aloc?rii rapoartelor ?i avizelor, România se afl? doar la jum?tatea clasamentului (locurile 15 ?i respectiv 13). Astfel, doar câ?iva dintre deputa?ii români s-au descurcat bine ?i la aceste din urm? capitole.

• România are cel mai sc?zut grad de prezen?? în cadrul PE, dintre toate cele 27 de state membre. Eurodeputa?ii români au pus acest fapt pe seama particip?rii multora dinte ei la campania electoral? pentru alegerile preziden?iale din toamna-iarna lui 2009. În opinia noastr?, explica?ia este pe jum?tate valid?, deoarece alte state membre care au avut alegeri în aceasta perioad? înregistreaz?, de asemenea, rate de prezen?? sc?zute (Grecia, Marea Britanie, Ungaria), în timp ce media de prezen?? a României a început s? creasc? în ultimele dou? luni.

Doru Fran?escu, Directorul IEDP-Qvorum, a explicat c? “un factor al cre?terii prezen?ei ?i activit??ilor eurodeputa?ilor români în ultimele dou? luni pare a fi constituit de mediatizarea creascând? în ?ar? a comportamentului lor la Bruxelles ?i Strasbourg. Astfel, de la apari?ia primelor articole în mass media româneasc? cu privire la comportamentul eurodeputa?ilor români, prezen?a acestora a crescut de la 82% la 86%. Cu toate acestea, pentru a sc?pa de ultimul loc în clasamentul prezen?ei, acest comportament trebuie men?inut pe termen lung.”

• Europarlamentarii români, asemenea colegilor lor din toate statele membre, voteaz? pe linia grupului politic din care fac parte (popular, socialist sau liberal), ?i nu se grupeaz? în func?ie de na?ionalitate.

• În cadrul delega?iei UDMR, factorul etnie joac? îns? un rol important. Astfel, eurodeputa?ii Lazlo Tokes si Sogor Csaba voteaz? mai degrab? conform indica?iilor colegilor de grup din Ungaria (FIDESZ), decât ale colegilor de grup din România (PDL).

o Lazlo Tokes are o compatibilitate cu FIDESZ de 95,8%, iar cu PDL de doar 86,6%.
o Sogor Csaba are o compatibilitate cu FIDESZ de 96,2%, iar cu PDL de doar 92,5%.

În cazul lui Iuliu Winkler, analiza a reliefat faptul c? op?iunile acestuia sunt mai echilibrate între cele dou? delega?ii, compabilitatea sa cu PDL fiind de 94,4%, iar cu FIDESZ de 93.9%.

• Eurodeputa?ii cu cea mai bun? activitate pân? în acest moment sunt, în opinia noastr? (punctajele sunt de la 0 la 5 puncte): Marian Jean Marinescu (PDL, 4p), Adina V?lean (PNL, 3,8p), Renate Weber (PNL, 3,8), Daciana Sârbu (PSD, 3,5p), Adriana ?ic?u (PSD, 3,5p), Cristian Preda (PDL, 3,5p).

• La polul opus, eurodeputa?ii cu cea mai slab? activitate sunt: Ioan Enciu (PSD, 1,8p), Lazlo Tokes (UDMR, 1,7p), Rovana Plumb (PSD, 1,7p), Claudiu T?n?sescu (PRM, 0,3p), Corneliu Vadim Tudor (PRM, 0,3p), George Becali (PRM, 0,3p).

• Tendin?e de manipulare: exist? numeroase situa?ii când, profitând de lipsa de informare a publicului din ?ar?, unii europarlamentari exagereaz? semnificativ importan?a ac?iunilor lor în PE.

Doru Fran?escu, directorul IEDP-Qvorum, a ar?tat care sunt cele mai frecvente mijloace de manipulare utilizate:

o “eurodeputa?ii transmit informa?ia conform c?reia sunt raportori pe anumite propuneri, când în realitate sunt doar raportori virtuali sau raportori de aviz (vezi terminologia de la începutul acestui studiu).

o europarlamentarii bombardeaz? mass media cu informa?ii asupra declara?iilor pe care le fac în PE. În realitate îns?, lu?rile de cuvânt reprezint? un instrument viabil numai în m?sura în care sunt înso?ite ?i de ac?iuni concrete (redactarea de rapoarte, avize, amendamente), altfel ele au mai degrab? caracter propagandistic ?i sunt contra-indicate.“

Studiul de fa?? face parte din programul “Europarlamentarii la Raport” pe care Institutul European pentru Democra?ie Participativ? – Qvorum l-a lansat în martie 2009 ?i care va consta într-o serie de rapoarte de monitorizare pe parcursul întregii legislaturi 2009-2014. În plus, Institutul Qvorum efectueaz? o permanent? monitorizare a activit??ilor ?i voturilor din PE ?i emite newsletter-uri informative dup? fiecare sesiune plenar? (lunar).

26.05.2010. 10:32


an 27.05.2010. 15:15

0 Comments

Leave a Comment

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password