Acţiuni pentru siguranţa elevilor

Conform Planului de Ac?iune “ ?coala în Siguran?? “, în ziua de 13 octombrie a.c., între orele 08:30-10:30 ?i 17:00-20:00, poli?i?tii Poli?iei Municipiului Tg. Jiu, în colaborare poli?i?tii Serviciului Ordine Public? ?i Biroului de Analiz? ?i Prevenirea Criminalit??ii ?i jandarmi din cadrul I.J.J. Gorj, au ac?ionat în zona unit??ilor de înv???mânt preuniversitar de pe raza municipiului Tg.Jiu.

Scopul acestor ac?iuni a fost acela de a asigura un climat de siguran?? în incinta ?i zona adiacent? unit??ilor de înv???mânt, dar ?i de verificare a modului în care sunt supravegheate ?i p?zite unit??ile ?colare. De asemenea, ac?iunile au vizat ?i prevenirea absenteismului ?colar.

Au fost derulate urm?toarele activit??i:

– între orele 08:30-10:30, au fost verificate un num?r de 9 localuri de alimenta?ie public? din zonele Debarcader, Rostramo, ocazie cu care au fost depista?i 22 de elevi care absentau nejustificat de la ore. Elevii au fost condu?i la ore, despre aceste aspecte fiind informat? conducerea unit??ilor de înv???mânt.

– au fost executate 29 patrul?ri în zona unit??ilor de înv???mânt, asigurându-se supravegherea în permanen?? a traseelor de deplasare a elevilor.

– a fost luat? leg?tura cu un num?r de 13 profesori de serviciu ?i 3 directori, pentru a nu permite intrarea în unit??ile de înv???mânt a persoanelor str?ine ?i de a lua m?suri de asigurare a bunurilor elevilor atunci când ace?tia desf??oar? activit??i sportive.

– au fost instrui?i un num?r de 7 paznici.

– au fost verificate un num?r de 35 localuri de alimenta?ie public? din zona unit??ilor de înv???mânt ?i 11 chio?curi de incint?, cu privire la respectarea categoriilor de produse ce pot fi comercializate minorilor, conform HG nr. 128/1994 privind unele m?suri pentru asigurarea condi?iilor de dezvoltare fizic? ?i moral? a elevilor.

– au fost sus?inute 2 ?edin?e cu elevii din cadrul Colegiul Tehnologic „Ion Mincu” ?i elevii clasei a X-a din cadrul Colegiului Na?ional „Ecaterina Teodoroiu”, temele dezbaterilor fiind: prevenirea delincven?ei juvenile ?i victimiz?rii minorului, r?spunderea juridic? a minorului ?i condi?iile r?spunderii penale, precum ?i pe comportamentul elevului în ?coal? ?i societate.

Astfel de ac?iuni, care s? conduc? la îmbun?t??irea climatului de siguran?? în incinta ?i zona adiacent? unit??ilor de înv???mânt preuniversitar, vor continua în toate unit??ile ?colare din jude?ul Gorj, siguran?a elevilor fiind o prioritate pentru poli?i?ti*(IJP Gorj)

14.10.2010. 11:44


Acest articol n-are nici un comentariu.

0 Comments

Leave a Comment

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password