Acţiuni de ecologizare la Câlnic, Scoarţa şi Mirfo

A patra zi din cadrul Festivalului Na?ional Studen?esc ”Studen?iada” vine cu noi activit??i de implicare social? ?i educa?ie pentru s?n?tate.

Ast?zi, 29 octombrie, Liga Studen?ilor din Universitatea ”Constantin Brâncu?i”, în parteneriat cu Prim?ria mun. Târgu Jiu, Consiliul Jude?ean Gorj, Agen?ia pentru Protec?ia Mediului Gorj prin domnul director, Gheorghe Fometescu, Prim?ria Câlnic ?i Prim?ria Scoar?a organizeaz? simultan ac?iuni de ecologizare în localit??ile Scoar?a, Câlnic ?i Mirfo. La aceast? activitate s-au al?turat ?i 150 de elevi din 6 ?coli generale din ora? care împreun? cu 50 de studen?i de la UCB vor da un exemplu de responsabilitate social? privind mediul înconjur?tor.

În acela?i timp, vor fi continuate campaniile de s?n?tate, organizate în parteneriat cu Societatea Român? de Cruce Ro?ie, filiala Gorj. La cortul special amenajat în centrul ora?ului vor fi distribuite materiale informative privind virusul imunodificitar (HIV) ?i maladia SIDA.

La ora 18:00 în Amfiteatru de lânga Facultatea de Economie ?i Gestiunea Afacerilor va fi organizat un flashmob, iar de la ora 19:00 , seminarul organizat în cadrul Facult??ii de ?tiin?e Juridice.

29.10.2009. 09:32


Acest articol n-are nici un comentariu.

0 Comments

Leave a Comment

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password