A venit circul la Pandurii!

Sarcin? a cesionat echipei de fotbal ceea ce nu de?inea, iar noi am b?tut ca pro?tii din palme!


• Atât primarul Florin Cârciumaru, cât ?i pre?edintele C?linoiu au pus batista pe ?ambal în aceast? problem?

Ziarul Gorjului v-a ?inut la curent tot timpul despre situa?ia de la Pandurii Târgu-Jiu ?i nu ne-am în?elat nici m?car o dat?. Înc? din data de 11 aprilie v? spuneam c? Pandurii Târgu-Jiu caut? s? cesioneze propriul nume de la omul de afaceri Nicolae Sarcin?.

Acesta solicitase înregistrarea m?rcii la OSIM înc? din 16 decembrie 2013, iar, în urm? cu câteva zile, reprezentan?ii clubului Pandurii au anun?at „marea în?elegere“. În fapt ni se spunea clar c? Pandurii Târgu-Jiu a primit spre folosin?? pe o perioad? de 49 de ani marca Pandurii (ceea ce noi anun?asem de mult? vreme) ?i se mai specifica c? poti?ia (contesta?ia) depus? la OSIM împotriva lui Sarcin? de c?tre club a fost tardiv?.

Situa?ia este îns? demn? de BALAMUC. PANDURII A LUAT DE LA SARCIN? PENTRU 49 DE ANI CEVA CARE ÎNC? NU-I APAR?INE ACESTUIA! CONFORM DECLARA?IEI PRE?EDINTELUI MIHAI PRUNARIU, DE LA TV SUD, NICOLAE SARCIN? ÎNC? NU ESTE PROPRIETARUL BRANDULUI PANDURII! Este posibil ca în?elegerea dintre Pandurii ?i omul de afaceri s? fi fost f?cut? ?i pentru a preveni un dezastru de imagine, dar DE RE?INUT, DREPTUL DE PROPRIETATE ASUPRA UNEI M?RCI POATE FI CONTESTAT ÎNC? ?ASE LUNI DE ZILE DUP? CE OSIM ÎL ACORD?.

ÎN TOT ACEST TIMP, CONDUCEREA CLUBULUI ?I AUTORIT??ILE LOCALE PAR A FI RENUN?AT LA MARCA PANDURII ÎN FAVOAREA LUI NICOLAE SARCIN?! NICI CONDUCEREA CLUBULUI PANDURII, NICI PRIMARUL FLORIN CÂRCIUMARU, NICI PRE?EDINTELE CONSILIULUI JUDE?EN GORJ NU AU IE?IT ÎN PRES? S? ANUN?E EVENTUALE CONTESTA?II SAU ALTE AC?IUNI JURIDICE PRIN CARE BRANDUL PANDURII S? NU AJUNG? LA SARCIN?, CI LA COMUNITATEA LOCAL?. DE NEEXPLICAT ESTE ACEAST? PASIVITATE, PASIVITATE ÎNT?RIT? ?I DE FAPTUL C? ATÂT ION C?LINOIU, CÂT ?I FLORIN CÂRCIUMARU NU S-AU AR?TAT ÎNGRIJORA?I DE PIERDEREA BRANDULUI PANDURII NICI M?CAR PRINTR-O DECLARA?IE PUBLIC?.

P.S. Se încearc? minimalizarea acestui subiect, îns?, v? pot oferi un singur exemplu terifiant. Dac? mâine, poimâine sau peste 50 de ani un investitor, un om cu bani va dori s? foloseasc? numele Pandurii pentru a crea o echip? sportiv? sau chiar un ansamblu folcloric o s? trebuiasc? s? cear? acceptul lui Nicolae Sarcin?. Prim?ria Târgu-Jiu sau Consiliul Jude?ean o s? poat? ajuta respectivul investitor cu infrastructura, dar nu cu brandul Pandurii.

• Aurel M?CE?ANU

02.05.2014. 22:44


Mihai 08.05.2014. 17:38

JEAN 05.05.2014. 20:22

sebastian 05.05.2014. 09:09

Adrian 04.05.2014. 15:48

gorjean pandur 03.05.2014. 09:09

claudiu 03.05.2014. 08:05

0 Comments

Leave a Comment

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password