A început sezonul schimbărilor la ISJ Gorj

Democra?ii din Gorj, lovi?i de boal?.Bate vântul în Inspectoratul ?colar Jude?ean. To?i inspectorii ?colari au intrat în concediu, în frunte cu ?efii ISJ, Andrei si Mitescu.Ieri, inspectorul ?colar general Liviu Andrei s-a îmbolnavit subit, imediat dup? ce o echip? a Corpului de Control al Ministerului Educa?iei a luat la purecat toat? activitatea lui Andrei.Ast?zi, a venit ?i rândul adjunctului Gheorghe Mitescu s? se îmboln?veasc?.

Chiar dac? a intrat în concediu medical, Mitescu nu s-a dus la spital ci a ales s? se îns?n?to?easc? la conacul de la Baia de Fier.
Îns? nu numai ?efii înv???mântului gorjean au intrat în concedii ci ?i subalternii acestora. La ISJ, doar secretarele mai muncesc. Singurul care a r?mas la ?efia Inspectoratului ?colar Jude?ean este inspectorul Petric? Nanu, care a fost nevoit s? pun? la dispozi?ia brig?zii ministeriale toate documentele legate de licita?iile organizate pentru repararea ?colilor din Gorj.

Inspectorul Petric? Nanu a precizat c? echipa Corpului de Control al Ministerului Educa?iei va reveni la Târgu Jiu pentru a verifica activitatea lui Andrei si Mitescu.
Surse din cadrul Inspectoratului spun c? domnii de la Minister au luat la Bucure?ti mai multe dosare de la compartimentul Licita?ii ?i Achizi?ii Publice pentru a le verifica mai bine.

A.D.

24.07.2007. 23:21


Acest articol n-are nici un comentariu.

0 Comments

Leave a Comment

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password