A apărut Calendarul creştin ortodox pentru anul 2009

Tip?rit în condi?ii grafice deosebite la Tipografia Eparhial? a Arhiepiscopiei Craiovei, calendarul poate fi g?sit în la toate m?n?stirile, bisericile ?i magazinele care comercializeaz? obiecte biserice?ti ?i se afl? în zona de responsabilitate a Episcopiei Severinului ?i Strehaiei. Acest calendar este singurul avizat spre folosul preo?ilor ?i credincio?ilor cre?tin ortodoc?i.

Episcopia Severinului ?i Strehaiei face apel c?tre to?i credincio?ii s?i, pentru a nu cump?ra calendare de la vânz?torii ambulan?i, deoarece exist? riscul ca acestea s? con?in? gre?eli de redactare ?i erori ale datelor diferitelor s?rb?tori.

Pe lâng? calendarul în format mare, exist? ?i calendarul în format mic, care con?ine în plus datele de contact ale tuturor preo?ilor din jude?ul Mehedin?i. Ambele calendare pot fi achizi?ionate, ca ?i anul trecut, cu suma de 3 lei.

Anul 2009 este ,,Anul comemorativ-omagial al Sfin?ilor P?rin?i Capadocieni: Sfântul Vasile cel Mare, arhiepiscopul Cezareei Capadociei († 379), Sfântul Grigorie de Nazianz (†389) ?i al?i Sfin?i Capadocieni”.

Hot?rârea ca anul 2009 s? fie închinat Sfin?ilor Capadocieni a fost luat?, la propunerea PF Daniel, în ?edin?a de lucru a Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române din data de 06 martie 2008.

10.12.2008. 08:25


Acest articol n-are nici un comentariu.

0 Comments

Leave a Comment

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password