8.100 de mineri, în şomaj tehnic

Având în vedere programul livr?rilor de c?rbune redus din lunile iunie ?i iulie, de 900.000 de tone, respectiv 1.100.000 de tone, stocul de peste 900.000 de tone, existent în depozitele Societ??ii Na?ionale a Lignitului Oltenia (SNLO)SA Târgu Jiu ?i capacit??ile de produc?ie de minim 1.500.000 de tone pe lun?, conducerea SNLO SA Târgu Jiu, împreun? cu sindicatele au convenit oprirea activit??ii de produc?ie în perioada 15-iunie-15 iulie, perioad? în care 8.100 de salaria?i din cei 8.979 existen?i, vor fi în somaj tehnic, cu restul personalului asigurându-se activitatea de livr?ri ?i activit??ile de asigurare a locurilor de munc?, paz?,evacuare ap?, aeraj.

Personalul care în perioada 15 iunie-15 iulie va fi în activitate urmeaz? ca pân? la data de 15 septembrie s? intre într-un program de ?omaj tehnic pe o perioad? de 30 de zile

În perioada ?omajului tehnic salaria?ii vor beneficia de drepturi b?ne?ti în cuantum de 75% din salariul de baz? ?i sporul de vechime.

Aceast? m?sur? face parte din programul de restructurare ?i eficientizare a societ??ii.

Economiile realizate în aceast? perioad? privind cheltuielile cu munca vie (salarii, obliga?ii bugetare, transport, mas? cald?), energia, baza material? ?i serviciile fiind de aproximativ 60.000.000 de lei
Începând cu 16 iulie, întreg personalul aflat în ?omaj tehnic î?i va relua activitatea.

15.06.2009. 14:47


ROVINE 17.06.2009. 19:37

Costel 17.06.2009. 08:20

0 Comments

Leave a Comment

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password