666 de dosare penale, la alegeri


Pe timpul procesului electoral pentru alegerea Pre?edintelului României, aferent turului I, Poli?ia Român? a înregistrat 666 de dosare penale, în care sunt cercetate 1120 de persoane. Pân? în prezent, în urma activit??ilor de cercetare, poli?i?tii au solu?ionat 60 de dosare penale, acestea fiind înaintate unit??ilor de Parchet competente.
Fa?? de 13 persoane s-a dispus începerea urm?ririi penale. Cinci dintre acestea au fost re?inute, iar pentru dou? au fost emise mandate de arestate preventiv?.

În cazul a ?ase persoane s-a început urm?rirea penal? pentru oferirea sau darea de bani, bunuri ori alte foloase în scopul determin?rii aleg?torului s? voteze ori s? nu voteze un anumit candidat, fapt? prev?zut? de art. 264 din Legea 370/2004 pentru alegerea Pre?edintelui României.

De asemenea, fa?? de dou? persoane s-a început urm?rirea penal? pentru s?vâr?irea de infrac?iuni prev?zute de art. 265 din aceea?i lege, respectiv fa?? de una pentru vot multiplu ?i fa?? de alta pentru introducerea în urn? a mai multor buletine de vot decât are dreptul un aleg?tor.

Totodat?, în cazul a cinci persoane s-a început urm?rirea penal? pentru s?vâr?irea de infrac?iuni prev?zute de Codul Penal ( furt calificat ?i distrugere).

În celelalte cazuri, poli?i?tii continu? verific?rile, urmând a fi luate m?surile legale ce se impugn.
Totodat?, potrivit Inspectoratul General al Poli?iei Române(IGPR), 470 de persoane sunt suspectate de vot multiplu.

02.12.2009. 19:08


Acest articol n-are nici un comentariu.

0 Comments

Leave a Comment

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password