66 persoane private de libertate, la scoala

Penitenciarul Târgu Jiu a finalizat preg?tirile pentru deschiderea noului an ?colar 2010-2011 . Conform Legii 83/2010 de modificare ?i completare a Legii 275 /2006 privind executarea pedepselor si a m?surilor dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal,„ persoanele condamnate sunt obligate s? frecventeze înv???mântul de stat obligatoriu”.
Pân? la aceast? dat? au fost identificate un num?r de 66 de persoane private de libertate care trebuie s?-?i continue studiile. La 29 persoane private de libertate ?colile de unde provin acestea, au trimis, la solicitarea noastr? foile matricole.
Pân? la finele anului ?colar 2009-2010 în Penitenciarul Târgu Jiu se desf??ura doar înv???mânt pentru clasele l-lV, îns? la sfâr?itul lunii iunie a.c. Inspectoratul ?colar Gorj a aprobat ?i func?ionarea claselor V-Vlll, în regim de înv???mânt simultan.
Desf??urarea procesului de ?colarizare se face de cadrele didactice ale ?colii Gimnaziale „Gheorghe T?t?r?scu” din Târgu Jiu.
Conducerea ?colii „Gheorghe T?t?r?scu” a donat Penitenciarului Târgu Jiu 23 de b?nci ?colare care au fost recondi?ionate, 9 h?r?i ?colare, lambriuri ?i diverse afi?e. Acestea au fost folosite la amenajarea spa?iului unde se va desf??ura procesul instuctiv-educativ, în dou? schimburi.
?coala „Gheorghe T?t?r?scu” va asigura manualele ?colare, iar unitatea penitenciar? rechizitele ?colare.

09.09.2010. 14:57


Acest articol n-are nici un comentariu.

0 Comments

Leave a Comment

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password