638 de posturi reduse la Ministerul Culturii

Executivul a adoptat în ?edin?a de ast?zi o hot?râre de Guvern care prevede reorganizarea Ministerului Culturii, Cultelor ?i Patrimoniului Na?ional ?i a institu?iilor aflate în subordinea acestui minister.
Ministrul Culturii, Kelemen Hunor, a declarat c? vor fi reduse în total 638 de posturi, dintre care 70 de la institu?iile integral finan?ate de la bugetul de stat, 15 de la institu?iile integral finan?ate din venituri proprii ?i 553 posturi de la institu?iile cu dubl? finan?are. Ministrul Culturii a mai precizat c? din totalul de 553 posturi de la institu?iile cu dubl? finan?are, 273 de posturi erau vacante la momentul lu?rii deciziei.
Kelemen Hunor a subliniat c? deciziile au fost luate dup? consultarea sindicatelor ?i a managerilor structurilor afectate de aceste reduceri de personal. Prin ordin al ministrului Culturii, ?i la propunerea directorilor generali/directorilor – dup? caz -, vor fi aprobate num?rul de posturi, regulamentele de organizare ?i func?ionare ?i structurile organizatorice ale institu?iilor care fac obiectul reorganiz?rii, prin reducere de posturi. „Vom discuta în continuare cu managerii teatrelor, muzeelor ?i cu sindicatele, a?a cum am f?cut ?i pân? acuma. S?pt?mâna trecut? am avut o întâlnire cu sindicatele de la Opera Român?, acum dou? s?pt?mâni – cu sindicatele de la Cluj. Vreau s? infirm ceea ce a ap?rut ast?zi în pres?; nu este adev?rat c? nu am avut dialog social, c? nu am avut dialog cu partenerii din institu?iile publice. Am avut întâlniri începând din august, cu to?i directorii din subordine”, a precizat ministrul Culturii.
Totodat?, Kelemen Hunor a anun?at c? Ministerul Culturii va prelua de la Consiliul Jude?ean Constan?a Teatrul Na?ional de Oper? ?i Balet „Oleg Danovski”, preluând totodat? ?i personalul acestuia – 141 de angaja?i. Prin preluarea acestei institu?ii, Ministerul Culturii, Cultelor ?i Patrimoniului Na?ional va avea în total 5780 de posturi integral finan?ate de la bugetul de stat.
Ministrul Culturii a mai declarat c? din structura Ministerului Culturii, Cultelor ?i Patrimoniului Na?ional va fi eliminat un post de (guv.ro)

10.11.2010. 23:28


Acest articol n-are nici un comentariu.

0 Comments

Leave a Comment

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password