600 de politişti, mobilizaşi la alegeri

Peste 600 de poli?i?ti gorjeni vor ac?iona pentru buna desf??urare a alegerilor europarlamentare
Poli?i?ti vor fi angrena?i în activit??ile specifice pentru asigurarea unui climat de ordine ?i siguran??. Inspectoratul de Poli?ie al Jude?ului Gorj asigur? paza pentru 212 sec?ii de votare, ceea ce reprezint? un procent de peste 66 % din totalul sec?iilor de votare
Vor desf??ura activit??i specifice destinate pazei sec?iilor de votare 424 poli?i?ti, 124 poli?i?ti fiind angrena?i în special pentru misiuni de ordine ?i siguran?? public?.
22 de speciali?ti ai Inspectoratului de Poli?ie al Jude?ului Gorj sunt angrena?i pentru a ac?iona, conform competen?elor, atunci când situa?ia o impune.
De subliniat este ?i faptul c? în data de 7 iunie a.c., pentru prevenirea oric?ror evenimente care ar putea afecta procesul electoral, Inspectoratul de Poli?ie al Jude?ului Gorj va avea instituite pe arterele de circula?ie din jude?, nu mai pu?in de 35 de filtre care vor monitoriza legalitatea transporturilor de persoane. De altfel, în ziua de 3 iunie a.c., poli?i?tii au avut o întâlnire cu reprezentan?ii transportatorilor, pe parcursul c?reia le-a fost prelucrat? legisla?ia în domeniu ?i le-au fost aduse la cuno?tin?? m?surile dispuse pe perioada alegerilor, de c?tre poli?i?tii gorjeni care vor ac?iona împreun? cu lucr?torii cadrul G?rzii Financiare ?i A.R.R..
Totodat?, a fost stabilit ?i un efectiv de rezerv? de 21 de poli?i?ti, care va fi în permanen?? preg?tit s? ac?ioneze în situa?ii de urgen??.

04.06.2009. 22:28


Acest articol n-are nici un comentariu.

0 Comments

Leave a Comment

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password