6.500 de mineri, în concediu de odihnă

Circa 6.500 din cei 9.000 de angaja?i ai Societ??ii Na?ionale a Lignitului din Oltenia (SNLO) vor intra în concediu de odihn?, dup? Pa?ti, conform unui protocol încheiat între administra?ie ?i sindicate.

Cauza care a dus la aceast? m?sura a fost cererea sc?zut? de c?rbune din aceast? perioad?. Totodat?, stocurile de c?rbune au dep??it capacitatea de înmagazinare iar pentru a se crea front de lucru, în perioada în care stagneaz? activitatea de produc?ie, se dore?te s? se fac? livr?ri c?tre termocentrale, astfel ca stocul s? scad?.

Conform Contractului Colectiv de Munc?, în astfel de cazuri, sunt prev?zute trei posibilit??i: se opteaz? pentru trecerea în concediu de odihn?, în concedii de a?teptare sau se trece în plat? cu 75% din salariu. Sindicatele au ales ?i administra?ia a fost de acord cu trecerea în concediu de odihn? pentru perioada 18 aprilie-3 mai.

În protocolul stabilit se prevede ca salaria?ii care au efectuat deja concediul de odihn? integral, s? fie pl?ti?i cu 75% din salariul de baz?.

17.03.2009. 21:46


Acest articol n-are nici un comentariu.

0 Comments

Leave a Comment

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password