500 de mandate puse în execuţie de jandarmii gorjeni

Jandarmii gorjeni au pus în executare de la începutul anului ?i pân? în prezent un num?r de peste 500 mandate de aducere, cu aproximativ 300 mai multe fa?? de anul 2008.

Mandatele de aducere au fost emise de c?tre 15 Cur?i de Apel, Parchete, Tribunale ?i Judec?torii din România.
Peste 400 de persoane au fost conduse numai la Judec?toria Motru, de c?tre jandarmii din cadrul Sec?iei Motru, pentru a fi audiate în calitate de inculpa?i sau martori în dosare penale.

Potrivit legii, o persoan? poate fi adus? în fa?a organelor de urm?rire penal? în baza unui mandat de aducere dac?, fiind anterior citat, nu s-a prezentat iar ascultarea ori prezentare ei este necesar?.

Nu au putut fi executate un num?r de 25 de mandate, întrucât persoanele care trebuiau aduse în fa?a organelor judiciare, au avut motive justificate (internare în spital, plecate în str?in?tate, etc.)
Men?ion?m c? persoanele care se sustrag de la executarea mandatelor de aducere, pot fi sanc?ionate de instan?a de judecat?. Cea mai îndep?rtat? instan?? care a emis mandat de aducere, execut de jandarmii gorjeni prin prezentarea persoanei, a fost Judec?toria Constan?a, iar cele mai multe mandate de aducere executate într-o singur? zi, au fost înregistrate la Sec?ia de Jandarmi Motru.
Executarea mandatelor de aducere de c?tre jandarmii gorjeni, a întâmpinat ?i dificult??i, în sensul c? în multe cazuri, martorii sau inculpa?ii judeca?i în stare de libertate, au încercat s? se sustrag? prezen?ei în fa?a organelor judiciare. Termenul de executare al mandatelor de aducere înaintate c?tre Jandarmeria Gorj, au fost respectate în totalitate, nefiind înregistrate cazuri de neexecutare a mandatelor de aducere.
În prezent, se afl? în lucru la Compartimentul Prevenirea ?i Combaterea Criminalit??ii un num?r de 50 mandate de aducere emise de instan?e situate în jude?ul Gorj, dar ?i din ?ar?, cu termen de executare, luna octombrie 2009.

07.10.2009. 13:10


Acest articol n-are nici un comentariu.

0 Comments

Leave a Comment

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password