500 de euro pentru fiecare copil la naştere

Fiec?rui copil, la na?tere, statul îi va deschide un cont bancar, ce reprezint? echivalentul în lei de 500 de euro. P?rin?ii nu pot s? utilizeze banii aceia. Statul îi deschide un cont special la o banc? sau o institu?ie, unde nimeni nu se poate atinge, pân? la sfâr?itul înv???mântului obligatoriu de c?tre copil. Contul este pe numele personal al copilului care s-a n?scut ?i numai copilul îi utilizeaz?, numai pentru scopuri educa?ionale, cum ar fi cump?rarea de manuale, cump?rarea de cursuri, între?inerea în universitate, dar dup? ce îndepline?te vârsta de 14 sau 16 ani.

03.09.2009. 22:46


Acest articol n-are nici un comentariu.

0 Comments

Leave a Comment

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password