35 de bonuri câștigătoare la extragerea din septembrie

Bonurile fiscale câ?tig?toare în urma extragerii organizate duminic?, 22 noiembrie a.c., sunt

cele emise în data de 11 octombrie a.c., cu valoarea de 772 de lei. Fondul de premiere pentru

extragerea lunar? va fi 1.000.000 de lei, din care vor fi acordate cel mult 100 de premii.

Totodat?, Ministerul Finan?elor Publice anun?? c? va organiza în luna decembrie 2015 o

extragere ocazional? cu prilejul s?rb?torilor de iarn?, la care vor participa bonurile fiscale

emise în perioada 1 septembrie – 30 noiembrie 2015.

35 de bonuri câ?tig?toare la extragerea din septembrie 2015

Rezultatele centraliz?rii bonurilor fiscale câ?tig?toare la extragerea Loteriei bonurilor din 20

septembrie a.c. arat? c? sunt 35 de cereri de revendicare. Valoarea net? a fiec?rui premiu este

de 24.096 de lei, în urma re?inerii impozitului prev?zut de reglement?rile în vigoare. Suma a

fost calculat? în urma împ?r?irii Fondului lunar de premiere, de 1.000.000 de lei, la num?rul de

cereri de revendicare.

Ministerul Finan?elor Publice va pl?ti premiile în termenul prev?zut de lege, pân? cel mai târziu

18 decembrie 2015.

Lista cu cele 35 bonuri câ?tig?toare este publicat? pe site-ul Ministerului Finan?elor Publice la

http://discutii.mfinante.ro/static/10/Mfp/listacistigatori20092015.pdf

V? reamintim c?, în urma extragerii din 20 septembrie a.c., au fost considerate câ?tig?toare

bonurile fiscale emise în data de 5 august a.c., având valoarea de 320 lei.

Marin CIUMAG

?ef administra?ie

27.11.2015. 06:25


Acest articol n-are nici un comentariu.

0 Comments

Leave a Comment

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password