32,7% dintre români, afectaţi de criză

32,7% dintre români au afirmat c? sunt afecta?i în mod direct de criza financiar? într-o oarecare m?sur?, în timp ce doar 15% sus?in c? nu sunt afecta?i deloc de fenomenul de criz?. Totodat?, locuitorii din provincie sus?in în propor?ie mai mare c? sunt afecta?i de criza financiar? (35,3%), spre deosebire de cei din capital? (27%), arat? un nou studiu co-branded lansat de MEDNET Marketing Research Center ?i Media XPRIMM.

În ceea ce prive?te impactul crizei financiare asupra siguran?ei locului de munc?, mai mult de jum?tate (57,4%) din popula?ia intervievat? nu consider? c? fenomenul crizei va afecta în vreun fel siguran?a locului de munc?. Îns? pentru cei care declar? c? locul de munc? le este “amenin?at” de recesiune, se contureaz? o diferen?? între responden?ii din provincie ?i cei din Bucure?ti. Cei din urm? declar?, într-o mai mare m?sur? (41,4%), c? siguran?a locului de munc? este afectat? de criza financiar? spre deosebire de cei din provincie, care sus?in acest lucru în propor?ie de 38,2%.

Cu referire la efectele crizei asupra veniturilor, se poate remarca c? o treime din popula?ia intervievat? (33,4%) consider? c? veniturile îi vor fi afectate de criza financiar?.

Studiul a fost realizat în perioada 28 ianuarie – 10 februarie 2009, prin intermediul interviurilor telefonice efectuate cu ajutorul sistemului NIPO CATI Software. Cercetarea
s-a bazat pe dou? e?antioane de tip multistratificat, multistadial ?i probabilist: un e?antion de 812 persoane adulte (18 – 65 ani inclusiv) pentru Bucure?ti ?i un e?antion de 853 persoane adulte (18 – 65 ani inclusiv) pentru restul ora?elor cu mai mult de 100.000 locuitori (Br?ila, Bra?ov, Cluj-Napoca, Constan?a, Craiova, Gala?i, Ia?i, Oradea, Ploie?ti ?i Timi?oara).

“Acest studiu vizeaz? felul în care românii percep fenomenul crizei financiare. În esen??, am dorit s? afl?m în ce m?sur? criz? financiar? îi afecteaz? în mod direct pe români, impactul crizei asupra veniturilor ?i a locului de munc?” a declarat L?cr?mioara Laura VOINEA, Managing Director, MEDNET Marketing Research Center.

O prim? concluzie a studiului este ceea c? românii din marile ora?e ale ??rii sunt într-o mai mare m?sur? afecta?i de criza financiar? decât cei din Bucure?ti, înregistrând o medie de 2,76, spre deosebire de bucure?teni, care au înregistrat o medie de 2,71.

03.03.2009. 13:00


Acest articol n-are nici un comentariu.

0 Comments

Leave a Comment

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password