32 de secretari de stat şi 43 de subprefecţi vor rămâne în urma procesului de restructurare

Guvernul a finalizat procesul de restructurare a func?iilor de secretari de stat, la nivelul ministerelor, ?i a func?iilor de subprefec?i de la nivelul prefecturilor, a anun?at primul-ministru Emil Boc, la finalul ?edin?ei de Guvern.
Potrivit ?efului Executivului, din cele 57 de posturi de secretari de stat, dintre care 7 vacante, vor r?mâne 32 de secretari de stat. “Am semnat deja deciziile de eliberare din func?ie pentru 17 secretari de stat ?i pentru 2 subsecretari de stat. Eliberarea unui post de secretar de stat de la Ministerul Administra?iei ?i Interenelor se va putea face dup? aprobarea Consiliului Suprem de Ap?rare a ??rii”, a afirmat premierul.
La nivelul prefecturilor, num?rul subprefec?ilor s-a redus la câte o astfel de func?ie pentru fiecare jude? ?i dou? func?ii pentru municipiul Bucure?ti. Astfel, din cele 85 de posturi de subprefec?i, dintre care 7 vacante, vor r?mâne în func?ie 43 de persoane ca subprefec?i, a anun?at primul-ministru, ar?tând c? deciziile de eliberare din func?ie vor fi publicate mâine în Monitorul Oficial.
“Deciziile de restructurare luate ast?zi au avut o dubl? component?. O component? care vizeaz? func?ionarea mai bun? a ministerelor ?i a prefecturilor ?i, în acela?i timp, o component? financiar?”, a afirmat primul-ministru, precizând c? pe parcursul unui an costurile legate de activitatea unui secretar de stat ajung, la nivel maximal, pân? la 110.000 de euro, costuri care implic? salariul s?u, al angaja?ilor de la cabinet, cheltuielile cu combustibil, deplas?rile ?i alte cheltuielile adiacente.
În ceea ce prive?te costurile pe care le implic? activitatea unui subsecretar de stat, acestea pot ajunge la 33.000 de euro pe an, iar a unui subprefect la 77.000 de euro pe an.
“Procesul de restructurare în vederea realiz?rii unei administra?ii func?ionale ?i care s? r?spund? mai bine nevoilor cet??enilor va continua ?i în perioada urm?toare, astfel încât s? avem un aparat bugetar bine dimensionat în raport cu nevoile statului român, ale cet??enilor ?i în raport cu ceea ce î?i poate permite statul român ca finan?are a aparatului bugetar”, a mai afirmat premierul.
Purt?torul de cuvânt al Guvernului, Ioana Muntean, a precizat c? economiile bugetare care se fac anual prin eliberarea din func?ie a subprefec?i sunt de peste 2,5 milioane de euro anual, iar economiile care se vor face pân? la sfâr?itul anului însumeaz? peste 1 milion de euro.
În ceea ce prive?te reducerea num?rului de secretari de stat ?i subsecretari de stat, economiile care se vor face anual sunt de aproximativ 2 milioane de euro, iar pân? la sfâr?itul anului economiile vor însuma peste 800.000 de euro.
În total, prin reducerea num?rului de secretari de stat, subsecretari de stat ?i subprefec?i, pân? la sfâr?itul anului 2010, se fac economii de aproape 2 milioane de euro, iar pe parcursul unui an economiile realizate vor fi de 4,5 -5 milioane de euro.
„Au fost f?cute reevalu?ri ale competen?elor unor secretari de stat, astfel încât avem trei secretari de stat care vor lucra cu al?i mini?trii, respectiv cu primul-ministru. Domeniile coordonate de secretarii de stat care au fost elibera?i din func?ie vor fi redistribuite de c?tre mini?trii secretarilor de stat care r?mân în ministere”, a mai precizat Ioana Muntean.
Purt?torul de cuvânt al Guvernului a men?ionat numele secretarilor de stat ?i ale subsecretarilor de stat care vor fi elibera?i din func?ie în urma deciziilor luate ast?zi de Guvern.

1. MINISTERUL ECONOMIEI:
1. Tudor ?erban – energie si resurse minerale
2. Maria Pârc?l?bescu – comert exterior
3. Irinel Cristu – IMM-uri mediu de afaceri

2. MINSTERUL FINAN?ELOR
1. Gra?iela Iordache

3 . MINISTERUL DEZVOLT?RII REGIONALE ?I TURISMULUI:
1. Sorin Munteanu
2. Barna Tanczos (urmând s? fie numit secretar de stat la Ministerul Agriculturii)
3. Subsecretar de stat: Ion Sterian

4. MINISTERUL AGRICULTURII ?I DEZVOLT?RII RURALE :
1. Danu? Apetrei
2. Peter Andrei Haschi
3. Barna Tanczos (eliberat din func?ie de la Ministerul Dezvolt?rii, numit la Ministerul Agriculturii)

5. MINISTERUL MUNCII
1. Dumitru-Nicu Cornoiu

6. MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE
1. Bogdan Mazuru
2. C?lin-Radu Ancu?a

7. MINISTERUL ADMINISTRA?IEI ?I INTERNELOR
1. Marius Tiberiu Martinescu – Secretar de Stat pentru Reforma Administratiei Publice
2. Chestor de politie Irina Alexe – Secretar de Stat pentru Relatia cu Parlamentul
3. Liviu Gradinaru – Subsecretar de Stat pentru Comunitatile Locale
4. Eliberarea unui post de secretar de stat de la MAI se va putea face dup? aprobarea Consiliului Suprem de Ap?rare a ??rii.

8. MINISTERUL JUSTI?IEI
1. Rodica Constantinovici

9. MINISTERUL TRANSPORTURILOR
1. Anton Marin – (va fi numit secretar de stat la Ministerul Mediului)
2. Popa Gheorghe

10. MINISTERUL MEDIULU
I
1. Mircea-Ioan Coto?manu
2. Dan Cârlan
3. Marin Anton (va fi numit secretar de stat la Ministerul Mediului, în prezent la Ministerul Transporturilor)

11. MINISTERUL EDUCA?IEI
1. Baba C?t?lin Ovidiu (va fi numit secretar de stat în aparatul de lucru al Primului-ministru, având în vedere c? domnul C?lin Hin?ea ?i-a dat demisia din motive personale.

Purt?torul de cuvânt al Guvernului, Ioana Muntean, a mai precizat c? sunt patru ministere la care nu au intervenit modific?ri, întrucat acestea nu aveau decât câte doi secretari de stat sau chiar un singur secretar de stat. Acestea sunt Ministerul S?n?t??ii, Ministerul Comunica?iilor, Ministerul Ap?r?rii Na?ionale – care au câte doi secretari de stat ?i Ministerul Culturii, care are un singur secretar de stat.

15.07.2010. 13:40


Acest articol n-are nici un comentariu.

0 Comments

Leave a Comment

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password