300 sancţiuni în week-end

La sfâr?itul s?pt?mânii, în scopul impunerii unui climat de ordine ?i siguran?? în rândul participan?ilor la trafic, lucr?torii de poli?ie rutier? au desf??urat o serie de ac?iuni, prin care au urm?rit prevenirea ?i combaterea principalelor cauze generatoare de evenimente rutiere – vitez? excesiv?, conducerea autovehiculelor sub influen?a b?uturilor alcoolice, dep??ire neregulamentar? ?i neacordare de prioritate 

Astfel, au fost aplicate peste 300 sanc?iuni contraven?ionale în valoare de 34.300 lei. Cele mai multe sanc?iuni au fost aplicate ?i de aceast? dat? conduc?torilor auto care circulau cu vitez? excesiv?. Au fost înregistrate 135 cazuri de dep??ire a vitezei maxime admise, au fost sanc?iona?i 75 participan?i la trafic care nu foloseau centura de siguran??, 10 conduc?tori auto care au oprit într-un loc în care aceasta manevra era interzis?, 21 care nu aveau asupra lor documentele personale sau cele ale autovehiculelor conduse, 12 care desf??urau activit??i de transport persoane în regim de TAXI f?r? respectarea legisla?iei în vigoare, 20 pietoni pentru traversare neregulamentar?, 7 conduc?tori auto care nu foloseau luminile de întâlnire pe D.E. 79, diferen?a fiind aplicat? altor abateri la regimul circula?iei. De asemenea, au fost retrase 5 certificate de înmatriculare pentru lipsa inspec?iei tehnice periodice. Au mai fost re?inute în vederea suspend?rii exercit?rii dreptului de a conduce autovehicule pe drumurile publice 37 permise de conducere. A.C.

14.02.2008. 07:06


Acest articol n-are nici un comentariu.

0 Comments

Leave a Comment

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password