300 de cetăţenii din Crasna, Ţânţăreni si Teleşti au vizitat Casa Poporului

La invita?ia senatorului Toni Grebl? peste 300 de gorjenii au avut posibilitatea, în aceast? s?pt?mân?, s? viziteze Casa Poporului, s? vad? concret unde ale?ii lor lucreaz?. Cl?direa, cu o suprafa?? desf??urat? de 330.000 m², se inscrie in “Cartea Recordurilor” la capitolul “Cl?diri Administrative”, pe locul 2 în lume dup? cl?direa Pentagonului, iar din punct de vedere al volumului, cu cei 2.550.000 m³ ai s?i, pe locul 3 în lume, dup? cl?direa de asamblare a rachetelor spa?iale de la Cape Canaveral din Florida ?i dup? piramida lui Quetzalcoatl din Mexic. Constructia dep??e?te cu 2% volumul piramidei lui Keops din Egipt.
Astfel, cet??eni din ?ân??reni, Tele?ti sau Crasna au mers la Palatul Parlamentului unde au avut posibilitatea s? vad? în afara s?lilor de plen ale Senatului sau Camerei Deputa?ilor ?i câteva loca?ii speciale. Astfel gorjenii au v?zut sala Avram Iancu dar ?i Sala Biroului Permanent, practic locul unde î?i desf??oar? activitatea “consiliul de administra?ie” al Senatului. Oamenii au fost surprin?i s? constate c? pot s? viziteze chiar ?i biroul lui Mircea Geoan?, pre?edintele Senatului. Senatorul Toni Grebl? a avut grij? ca oamenii s? cunoasc? ?i al?i parlamentari facilitându-le întâlniri cu fostul ministru al agriculturii Ilie Sârbu, Titus Corl??ean, pre?edintele comisiei pentru politic? extern? din Senat, Ion Tona, liderul grupului senatorilor PSD, Petru-?erban Mih?ilescu, secretarul comisiei economic?, industrii, servicii, Dan Voiculescu vicepre?edinte al Biroului Permanent al Senatului. Cei mai noroco?i dintre gorjeni au fost cet??enii din Crasna care au avut ?ansa s? stea de vorb? ?i cu Mircea Geoan? ?i chiar s? fac? poze cu acesta. În afara turului de vizitare al Palatului Parlamentului, pe parcursul acestor vizite, grupurile de gorjeni au primit informa?ii despre modul de func?ionare a Senatului, procesul de vot ?i reprezentare, rolul senatorilor sau procesul legislativ.

06.11.2009. 20:22


Acest articol n-are nici un comentariu.

0 Comments

Leave a Comment

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password