26 iunie, Ziua Tricolorului

Anual în 26 iunie se s?rb?tore?te Ziua Drapelului Na?ional, s?rb?toare instituit? prin lege ( legea 96/1998).
Drapelul na?ional este simbolul cel mai sfânt al românilor ?i manifestarile dedicate lui pot contribui major la formarea ?i consolidarea sentimentelor patriotice. De altfel, în toate ??rile, drapelul de stat are acest rol de înt?rire a patriotismului, în jurul lui solidarindu-se, la bine ?i la r?u, fiecare popor.

Ziua Drapelului Na?ional a fost instituita pentru a marca ziua de 26 iunie 1848, când Guvernul revolu?ionar a decretat c? Tricolorul – ro?u, galben ?i albastru – s? reprezinte steagul na?ional al tuturor românilor; cele trei culori împ?r?ite în mod egal reprezint? principiul egalit??ii, orientarea culorilor în sus semnific? verticalitatea, cifra trei este numarul perfect.

?i în Târgu Jiu, în ziua de 26 iunie, a avut loc, în Pia?a Prefecturii, ceremonialul militar ?i religios dedicat Zilei Drapelului Na?ional. Ca în fiecare an, la eveniment au participat oficialit??i ale ora?ului, reprezentan?i ai unor institu?ii civile, militare ?i religioase,veterani de r?zboi care au venit s?-?i exprime respectul fa?? de unul din cele mai importantre simboluri na?ionale. Tricolorul este simbolul cel mai sfânt al românilor ?i manifestarile dedicate lui pot contribui major la formarea ?i consolidarea sentimentelor patriotice. Au fost rostite alocu?iuni privind istoricul ?i însemn?tatea Drapelului Na?ional. Ceremonia s-a încheiat cu intonarea imnului na?ional.

27.06.2007. 00:19


Acest articol n-are nici un comentariu.

0 Comments

Leave a Comment

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password