250 de elevi plantează pomi la Bârseşti şi Câlnic

Festivalul Na?ional Studen?esc ”Studen?iada” continu? vineri, 30 octombrie, cu alte activit??i dedicate mediului.
250 de studen?i ?i elevi din 11 licee din ora? vor planta pomi în localit??ile Bârse?ti ?i Câlnic. Ini?iativa LSUCB a putut fi implementat? datorit? sus?inerii ?i ajutorului din partea Consiliului Jude?ean Gorj, Prim?riei Municipiului Târgu Jiu, Agen?iei pentru Protec?ia Mediului Gorj, Ocolului Silvic Gorj ?i Prim?riei Câlnic.
Liga Studen?ilor din Universitatea ”Constantin Brâncu?i”, în parteneriat cu Prim?ria mun. Târgu Jiu, Consiliul Jude?ean Gorj, Agen?ia pentru Protec?ia Mediului Gorj, Prim?ria Câlnic ?i Prim?ria Scoar?a a organizat, ieri 29 octombrie, ac?iuni de ecologizare în localit??ile Scoar?a, Câlnic ?i Mirfo.
Celor 50 de studen?i ai UCB li s-au al?turat 100 de elevi din 4 ?coli generale din ora?. Împreun?, au reu?it s? adune 620 (!) de saci de de?euri în doar 3 ore.
În acela?i timp, au fost continuate campaniile de s?n?tate, organizate în parteneriat cu Societatea Român? de Cruce Ro?ie, filiala Gorj. La cortul special amenajat în centrul ora?ului au fost distribuite materiale informative privind virusul imunodificitar (HIV), maladia SIDA ?i au fost oferite 400 de prezervative.

30.10.2009. 10:57


Acest articol n-are nici un comentariu.

0 Comments

Leave a Comment

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password