25 martie,ultima zi pentru redirecţionarea a 2% din impozit

Cei mai mul?i români nu ?tiu c? doi la sut? din impozitul pe venit poate ajuta sus?inerea unei cauze sociale.
Datele oferite de Agen?ia Na?ional? de Administrare Fiscal? arat? c?, în 2011, numai 24 la sut? dintre angaja?ii care puteau s? redirec?ioneze doi la sut? din impozitul lor pe venit au f?cut acest lucru.
Cu toate acestea, gestul a peste 1,6 milioane de români a adus aproape 27 de milioane de euro în conturile a 26.000 de enit??i non-profit sau unit??i de cult pentru a ajuta cauzele ?i campaniile sociale demarate de acestea.
Cât prive?te cauza pe care trebuie s? o alege?i, trebuie doar sa da?i o c?utare pe Internet ?i g?si?i cu siguran?? zeci de campanii serioase promovate de ONG-uri fie legate de urgen?e umane, de teme de mediu, de integrare social? sau sute de strig?te de ajutor ale unor oameni suferinzi. Formularul pentru redirec?ionarea a 2% din impozitul pe anul trecut trebuie depus pân? la 25 martie la administra?iile fiscale.

02.03.2013. 20:27


Acest articol n-are nici un comentariu.

0 Comments

Leave a Comment

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password