220 contribuabili, verificati în luna mai

În luna mai, Directia General? a Finan?elor Publice Gorj a efectuat inspec?ii fiscale la
220 de contribuabili au fost verifica?i de c?tre Directia General? a Finan?elor Publice (DGFP) Gorj în luna mai.
În urma activit??ii desf??urate au fost atrase la bugetzul general consolidate sume suplimentare în valoare total? de 2.153 mii lei.
Totodat?, pentru deficien?ele constatate au fost aplicate amenzi contraven?ionale în valoare de 319 mii lei ?i au fost înaintate organelor abilitate în vederea continu?rii cercet?rilor ?apte sesiz?ri penale pentru un prejudiciu de 313 mii lei
Domeniile de activitate în care s-au constatat deficien?e au fost în activit??ile de telecomunica?ii prin re?ele cu cabluri, construc?ii de cl?diri ?i lucr?ri de geniu, silvicultur? si exploatatre forestier? ?i activit??i de intermedieri în comertul cu produse diverse.

15.06.2009. 14:57


Acest articol n-are nici un comentariu.

0 Comments

Leave a Comment

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password