213 inspecţii fiscale în noiembrie

În vederea verific?rii modului de eviden?iere, calculare ?i plat? a obliga?iilor fiscale datorate de c?tre contribuabili, precum ?i în vederea prevenirii, descoperirii ?i combaterii actelor ?i faptelor care au ca efect evaziunea fiscal?, în luna noiembrie 2009, structurile Direc?iei Generale a Finan?elor Publice Gorj, au efectuat 213 inspec?ii fiscale .

Urmare activit??ii desf??urate în perioada de referin??, au fost atrase la bugetul general consolidat sume suplimentare în valoare total? de 2.549.932 lei.

De asemenea, pentru deficien?ele constatate au fost aplicate amenzi contraven?ionale, în valoare de 194.710 lei ?i au fost înaintate organelor abilitate în vederea continu?rii cercet?rilor 5 sesiz?ri penale pentru un prejudiciu de 497.740 lei.

În ceea ce prive?te domeniile de activitate, care de?in pondere semnificativ? în total, amintim c? cele mai mari deficien?e au fost constatate în cazul urm?toarelor domenii:

· lucr?ri de construc?ii a cl?dirilor reziden?iale ?i nereziden?iale;

· lucr?ri de construc?ii de drumuri ?i autostr?zi;

· producerea ?i conservarea c?rnii ;

· închirierea ?i subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate;

· comer? cu ridicata nespecializat de produse alimentare, b?uturi ?i tutun.

10.12.2009. 17:26


Acest articol n-are nici un comentariu.

0 Comments

Leave a Comment

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password