2.650 de salariaţi din sectorul energetic, disponibilizaţi


Un num?r de 2.650 de salaria?i ai CNH, SNLO, Termoelectrica ?i ai Complexurilor Energetice Turceni ?i Rovinari, companii controlate de Ministerul Economiei, Comer?ului ?i Mediului de Afaceri (MECMA), vor fi disponibiliza?i în 2010:

“Scopul prezentei hot?râri a Guvernului const? în reorganizarea activit??ii operatorilor economici ?i ob?inerea unui pre? competitiv al c?rbunelui energetic ?i implicit un pre? competitiv al energiei electrice ?i termice. Aceasta presupune disponibilizarea unui num?r de 2.650 salaria?i care vor beneficia de prevederile Ordonan?ei de urgen?? a Guvernului 116/2006 cu reglement?rile ?i modific?rile ulterioare”, se arat? într-un proiect de Hot?râre de Guvern elaborat de MECMA.

Din cadrul Companiei Na?ionale a Huilei (CNH) Petro?ani vor pleca 1.600 de angaja?i, de la Societatea Na?ional? a Lignitulu Oltenia (SNLO) – 300, din Termoelectrica ?i filialele sale – 300, din Complexul Energetic Turceni – 250, iar din Complexul Energetic Rovinari – 200 de salaria?i, potrivit anexei proiectului de act normativ.
Programele de disponibiliz?ri au fost realizate de companiile men?ionate.
De asemenea, în acest an vor fi cheltuite de la bugetul de stat ?i bugetul asigur?rilor de ?omaj, pentru plata salariilor compnesatorii c?tre persoanele disponibilizate, 43 milioane de lei, iar în 2010 sumele vor ajunge la 41,6 milioane de lei.

22.01.2010. 05:57


ENERGY FROM GORJ 24.01.2010. 17:00

Ion 23.01.2010. 02:51

0 Comments

Leave a Comment

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password