188 inspecţii fiscale în luna octombrie

În vederea verific?rii modului de eviden?iere, calculare ?i plat? a obliga?iilor fiscale datorate de c?tre contribuabili, precum ?i în vederea prevenirii, descoperirii ?i combaterii actelor ?i faptelor care au ca efect evaziunea fiscal?, în luna octombrie 2009, structurile Direc?iei Generale a Finan?elor Publice Gorj, au efectuat 188 de inspec?ii fiscale .

Urmare activit??ii desf??urate în perioada de referin??, au fost atrase la bugetul general consolidat sume suplimentare în valoare total? de 3.961.814 lei.

De asemenea, pentru deficien?ele constatate au fost aplicate amenzi contraven?ionale, în valoare de 195.062 lei ?i au fost înaintate organelor abilitate în vederea continu?rii cercet?rilor 3 sesiz?ri penale pentru un prejudiciu de 244.861 lei.

În ceea ce prive?te domeniile de activitate, care de?in pondere semnificativ? în total, amintim c? cele mai mari deficien?e au fost constatate în cazul urm?toarelor domenii:

· exploatare forestier?;

· lucr?ri de instala?ii electrice;

· restaurante ;

· t?ierea ?i rindeluirea lemnului;

· fabricarea de produse refractare.

24.11.2009. 14:11


Maria 25.11.2009. 08:17

0 Comments

Leave a Comment

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password