173 milioane de euro pentru încălzirea locuinţei

“În privin?a ajutoarelor pentru înc?lzirea locuin?ei. Avem în vedere familiile cu venituri mici. ?i este vorba de înc?lzirea locuin?ei, fie cu energie termic?, fie cu gaze naturale, fie cu lemne, c?rbuni sau combustibil petrolier. Toate aceste locuin?e, indiferent de modalitatea de înc?lzire, beneficiaz?, prin sprijinul pe care îl acord?m acestor familii la plata facturii la energia termic?. În fapt, este vorba de o sum? de 173 milioane euro, pentru întreaga perioad? a sezonului rece, respectiv 1 noiembrie 2009 – 31 martie 2010, ?i care se acord? propor?ional ?i în raport cu veniturile pe care persoana în cauz? le are. De exemplu, compensarea facturii la energie termic? merge de la 90 la sut? – în situa?ia în care venitul net pe membru de familie se situeaz? pân? la 155 lei. Asta ce înseamn?: dac? o familie are pe membru de familie un venit sub 155 lei, 90 la sut? din valoarea facturii se compenseaz?, se pl?te?te, se sprijin? de c?tre stat; mergând pân? la 40 la sut? din valoarea facturii, în cazul în care venitul net mediu lunar pe membru de familie este între 355 de lei ?i 425 de lei. Am emis aceste acte normative din timp, pentru ca prim?riile, pân? la 1 noiembrie, s? preg?teasc? acest cadru de aplicare a legisla?iei pentru sprijinirea – mai ales în vremuri grele de criz? – când banii sunt mai pu?ini, resursele financiare nu sunt suficiente. Aceia care sunt cei mai lovi?i de criz?, s? aib? la dispozi?ie mijloacele financiare, pentru a-?i putea sus?ine plata facturii la energia termic? a popula?ie”, a declarat Emil Boc la finalul ?edin?ei de Guvern.

08.10.2009. 15:20


Acest articol n-are nici un comentariu.

0 Comments

Leave a Comment

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password