17 persoane private de libertate la Muzeul Judeţean

Luni, 30 decembrie 2009, între orele 11,00-12,30 un grup de 17 persoane private de libertate selec?ionate dintre persoanele incluse în procesul de ?colarizare ( clasele l – lV ) va vizita Muzeul Jude?ean Gorj.
Dup? vizitarea obiectivului expozi?ional persoanele private de libertate vor participa la prelegerea privind actul Unirii de la 1 Decembrie 1918 sus?inut? de domnul Dumitru Hortopan – directorul Muzeului Jude?ean Gorj ?i la evocarea din perspectiv? cultural? a momentului Unirii de la 1 Decembrie 1918 sus?inut? de doamna Alexandra Andrei – directorul Bibliotecii Jude?ene Gorj.
Prin activitatea care se va desf??ura la Muzeul Jude?ean « Alexandru ?tefulescu » – Sec?ia de Istorie r?spundem interesului manifestat de persoanele incluse în procesul de ?colarizare pentru cunoa?terea eroilor neamului, personalit??ilor cu înalte însu?iri morale , precum ?i nevoii de cultur?.
Activit??ile de acest gen ajut? persoanele private de libertate mai pu?in cunosc?toare ale istoriei neamului (elevii claselor I-IV) s? în?eleag? evenimentele istorice, cauzele care le-au generat, desf??urarea real? a acestora ?i urm?rile lor, nu numai prin prisma istoriei ci ?i a culturii.

30.11.2009. 09:12


Acest articol n-are nici un comentariu.

0 Comments

Leave a Comment

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password