17 ianuarie 2008 ultima de de aderare la un fond privat de pensii

Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private (C.S.S.P.P.) recomand? celor care îndeplinesc condi?iile de eligibilitate s? aleag?, dac? nu au f?cut-o pân? în acest moment, unul dintre cele 18 fonduri de pensii administrate privat. În caz contrar, vor fi repartiza?i aleatoriu, de c?tre Casa Na?ional? de Pensii ?i Alte Drepturi de Asigur?ri Sociale (C.N.P.A.S.), sistemul informatic fiind cel care va alege în locul lor. 

Totodat?, se reaminte?te faptul c? în sistemul pensiilor administrate privat se pot înscrie salaria?ii cu vârste de pân? în 35 de ani ?i op?ional cei cu vârste de pân? în 45 de ani, care sunt înregistra?i în eviden?ele C.N.P.A.S. ca pl?titori de contribu?ii de asigur?ri sociale de stat. C.S.S.P.P. recomand? salaria?ilor s? solicite agen?ilor de marketing cât mai multe informa?ii despre sistem, s? consulte cât mai multe oferte ale fondurilor de pensii ?i s? semneze actul de aderare numai dup? parcurgerea complet? a prospectului schemei de pensii. 

Persoanele de pân? în 35 de ani, care nu au aderat din proprie ini?iativ? la un fond de pensii administrat privat sau care au semnat mai multe acte individuale de aderare, vor fi repartizate aleatoriu, la finalul perioadei de aderare ini?ial?. 

Procedura de aderare ini?ial? la fondurile de pensii administrate privat a început la data de 17 septembrie 2007 ?i se va încheia la data de 17 ianuarie 2008.

09.01.2008. 00:14


Acest articol n-are nici un comentariu.

0 Comments

Leave a Comment

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password