1655, numărul mediu maxim de personal în 2010 pentru operatorii economici din industria de apărare

Num?rul mediu maxim de personal pe anul 2010, pentru operatorii economici din industria de ap?rare care desf??oar? activit??i conform prevederilor art.10 din Ordonan?a de urgen?? a Guvernului nr.95/2002 privind industria de ap?rare, aprobat? cu modific?rile ?i complet?rile ulterioare: Compania Na?ional? „Romarm” – S.A. Bucure?ti-1200, Societatea Comercial? „Romaero” – S.A.-200, Societatea Comercial? „Avioane Craiova” – S.A.-112, Societatea Comercial? „IAR” – S.A-112, Societatea Comercial? „Construc?ii Aeronautice” – S.A.-11, Societatea Comercial? „?antierul Naval Mangalia” – S.A.-10, Societatea Comercial? „Uzina Mecanic? Or??tie” – S.A.-10.
Num?rul mediu lunar de persoane care desf??oar? activit??i conform prevederilor art.10 din Ordonan?a de urgen?? a Guvernului nr.95/2002 privind industria de ap?rare, aprobat? cu modific?rile ?i complet?rile ulterioare, se stabile?te conform Hot?rârii Guvernului nr.1597/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonan?ei de urgen?? a Guvernului nr.95/2002 privind industria de ap?rare, prin ordin al ministrului economiei.
Drepturile salariale aferente personalului prev?zut în prezenta anex? cuprind ?i indemniza?iile de concediu de odihn?, de incapacitate temporar? de munc? ?i drepturile aferente preavizelor acordate potrivit legii. (mindind.ro)

27.01.2010. 14:31


Acest articol n-are nici un comentariu.

0 Comments

Leave a Comment

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password