150 de ani de la Unirea Principatelor Române

Anul 1859 a însemnat pentru români începutul erei moderne, acceptul lumii civilizate c? Moldova ?i Valahia sunt ??ri surori. Mai mult, a deschis drumul spre independen?a ?i suzeranitatea României ?i spre Marea Unire de la 1918. ?irul de reforme ini?iate de domnitorul Cuza ?i venirea pe tron a lui Carol de Hohenzollern-Sigmaringen, care se bucura atât de sprijinul Fran?ei cât ?i cel al Prusiei a f?cut ca actul de la 24 ianuarie 1859 s? fie ireversibil. Din 1866, potrivit Constitu?iei promulgate la 1 iulie, Principatele Unite încep s? se numeasc? oficial România.

Împlinirea a 150 de ani de la acest mare eveniment va fi marcat? în C.P.C.C.J. Bumbe?ti Jiu de o mas? rotund? cu tema MARI MOMENTE DIN ISTORIA ROMÂNILOR – 24 IANUARIE 1859. Suntem onora?i de prezen?a urm?torilor invita?i: pre?edintele veteranilor de r?zboi gorjeni, filiala „Tudor Vladimirescu”, d. general de brigad? (rz.) Constantin Ispas, primarul ora?ului, d. ing. Constantin Bobaru, ?eful Poli?iei Bumbe?ti Jiu, domnul inspector principal Nicolae Cîrstina ?i domnul D?nu? Lupulescu, profesor de istorie la Colegiul „Mihai Viteazul”. De asemenea vor participa cadre ?i cursan?i din centru, informeaz? purt?torul de cuvânt al C.P.C.C.J. Bumbe?ti-Jiu, Kati Blîndu.

21.01.2009. 14:29


Acest articol n-are nici un comentariu.

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password