12 persoane private de liberate, pe scena Teatrului Dramatic „Elvira Godeanu”

În data de 08.10.2009, la sediul Teatrului Dramatic “Elvira Godeanu” din Târgu Jiu va avea loc premiera spectacolului “T?m?duitorul”, o adaptare dup? comedia într-un act “T?m?duitorul” de Ion B?ie?u.

Premiera va avea loc începând cu ora 12.00 ?i va avea în distribu?ie un num?r de 12 persoane private de libertate , componen?i ai trupei de teatru “?ansa” a Penitenciarului Tg-Jiu.

La punerea în scen? a acestei piese ?i-au dat concursul, pe lâng? actorul Ion Alexandrescu , care a realizat scenografia ?i regia spectacolului, recuziterii, ma?ini?tii ?i operatorii cinema din cadrul teatrului amintit.

La eveniment vor participa în calitate de spectatori: actori ai Teatrului Dramatic “Elvira Godeanu”, studen?i din cadrul Universit??ilor “Constantin Brâncu?i” ?i “Titu Maiorescu”, copii afla?i în cadrul sistemului de protec?ie ?i asisten?? social? ?i centrul de primire local, cursan?i ai ?colii Sanitare Postliceale “Omenia” , elevi din cadrul ?colii generale “Alexandru ?tefulescu” , invita?i din cadrul Bibliotecii Jude?ene “Christian Tell” , Muzeului Jude?ean “Alexandru ?tefulescu”, Agen?ia Jude?ean? de Ocupare ?i Formare Profesional? Gorj , cadre din penitenciar, persoane private de libertate, reprezentan?ii mass-media ?i al?i invita?i.

Piesa de teatru “T?m?duitorul „ va fi prezentat? ?i pe scena Teatrului Notarra din Bucure?ti în cursul lunii noiembrie a.c. la Festivalul de Teatru pentru persoane private de libertate organizat de Administra?ia Na?ional? a Penitenciarelor în colaborare cu A.R.T.Fusion.

Activitatea artistic? în care au fost implica?e persoanele private de libertate poate contribui la dezvoltarea afectiv? a acestora, oferindu-le un mijloc de exprimare ?i exploatare a sentimentelor lor, fiind ?i un mijloc de însu?ire a autodisciplinei ?i lucrului în echip?.

O importan?? deosebit? în influen?area pozitiv? a comportamentului acestui grup de lucru a avut-o implicarea în activitate a personalit??ilor artistice ?i culturale din comunitate, interac?iunea actor profesionist – actor de?inut aducând un spirit de stimulare ?i speran??, interferen?a cu societatea creând leg?turi ce se pot men?ine ?i dup? liberare ?i pot oferi suport în exploatarea propriei persoane.

Evenimentul se dore?te a fi perceput ?i ca un moment de sensibilizare a comunit??ii fa?? de func?ia formativ? ?i educativ? a deten?iei, ce poate conduce la ameliorarea comportamentului antisocial al persoanelor private de libertate , readaptarea ?i reinser?ia în societate, dup? eliberarea lor.

07.10.2009. 15:31


Bucur 26.10.2009. 22:30

Uzzy 09.10.2009. 00:22

Nikolina 09.10.2009. 00:17

0 Comments

Leave a Comment

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password