12 copii cu dizabilităţi Gorj vor participa la un stagiu de instruire pentru viaţă independentă

12 copii cu dizabilit??i ?i membri de familie din Targu Jiu ?i jude?ul Gorj vor participa, în perioada 23-25 martie, la un stagiu de instruire pentru via?? independent? organizat de Funda?ia Motivation România. Evenimentul este organizat la Cortul Anna Events pe Insulita din Tragu Jiu, judetul Gorj. Seminarul urm?re?te cre?terea capacit??ii copiilor cu dizabilit??i de a deveni membri activi ai societ??ii prin dobândirea de informa?ii ?i abilit??i practice de via?? independent?, ceea ce le spore?te sansele s? se integreze socio-profesional.

Evenimentul este parte a proiectului „Re?ea pentru incluziune” cofinan?at din Fondul Social European prin Programul Opera?ional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013 – Investe?te în OAMENI! Num?r de contract: POSDRU/14/6.1/S/8 – ID 2367

Scopul proiectului „Re?ea pentru incluziune” este dezvoltarea unei re?ele de servicii de calitate ?i înalt specializate pentru persoanele cu dizabilit??i din România care s? duc? la dezvoltarea unei societ??i incluzive în care participarea tuturor membrilor este incurajat? ?i respectat?.

Proiectul „Re?ea pentru incluziune” este un proiect strategic cu durata de 3 ani care este implementat la nivelul a trei regiuni: Regiunea de Dezvoltare Sud Muntenia, Regiunea de Dezvoltare Centru si Regiunea de Dezvoltare Sud Vest Oltenia. În jude?ele Prahova, Sibiu ?i Mehedin?i a fost înfiin?at câte un Centru de Training Regional. În cadrul acestora se organizeaz? evenimente de instruire pentru via?a independent? pentru persoane cu dizabilit??i motorii la nivel regional. Prin dezvoltarea de parteneriate la nivel local este stimulat? implicarea în via?a comunit??ii a persoanelor cu dizabilit??i.

24.03.2011. 10:46


Acest articol n-are nici un comentariu.

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password