0,9% din PIB să provină din absorbţie de fonduri de preaderare

Pân? la sfâr?itul lunii februarie 2009, din totalul de 5.679.000.000 euro aloca?i prin programe de preaderare PHARE, ISPA ?i SAPARD, pentru perioada 2000-2007, au fost contractate proiecte în valoare total? de 5.110.000.000 euro, adic? un grad de contractare de circa 90%. Pl??ile cumulate pentru aceste proiecte însumeaz? 3.469.000.000 euro, ceea ce reprezint? un grad de absorb?ie de aproape 70%.

Primul-ministru a cerut astazi, 17 martie, la reuniunea s?pt?mânal? a Comitetului Interministerial pentru gestionarea fondurilor comunitare, ministerelor cu atribu?ii în gestionarea fondurilor comunitare ca pân? la urm?toarea reuniune a Comitetului Interministerial pentru gestionarea fondurilor comunitare s? prezinte o situa?ie la zi a sumelor, graficelor ?i a eventualelor probleme întâmpinate în finan?area proiectelor prin aceste programe.
De asemenea, Ministerul Finan?elor va solicita tuturor beneficiarilor s? întocmeasc? pân? la sfâr?itul lunii o list? cu componentele proiectelor care nu au fost înc? finalizate, având în vedere c? pentru efectuarea pl??ilor este nevoie ca toate componentele unui proiect s? fie finalizate, conform condi?iilor de finan?are de la Uniunea European?.
În bugetul de stat pentru anul 2009 este prev?zut ca o sum? echivalent? cu 0,9% din PIB s? provin? prin absorb?ie de fonduri de preaderare. Pentru a asigura o bun? absorb?ie a acestor fonduri în 2009, precum ?i finalizarea proiectelor la termenele contractate, ?eful Executivului a solicitat ministerelor semnalarea eventualelor probleme, în vederea adoptarea m?surilor necesare solu?ion?rii lor.

17.03.2009. 22:07


Acest articol n-are nici un comentariu.

0 Comments

Leave a Comment

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password