ZiarulGorjului.ro Anul VI *  
Email: office @ ziarulgorjului.ro  
  Prima pagină · Juridic · Stimularea tinerilor de a înfiinţa firme în 2011

Menu:


PARTENERICasa Danielescu

PUBLICITATE


Expres Transport
Cazare pensiuni si hoteluri


Hotel Gorj


Next Gen

ULTIMA ORA

Niculina Mocioi s-a alăturat ALDE Gorj

  Toate stirile
COMUNICATE

Rrezultatele verificărilor primelor 10 persoane din grupul PFAM

  Toate comunicatele
LIVE WEBCAM
WEBCAM LIVE - CAMERE LIVE - Ziarul Gorjului   Coloana Infinitului
  Craiova
  CV - Fantana Arteziana
  Sibiu

Sport in Gorj RSS Display


ANUNŢURI
 IMOBILIARE
 AUTO
 ELECTRICE
 SERVICII
 DIVERSE
 Adaugă Anunț!

Stimularea tinerilor de a înfiinţa firme în 2011

Sediul materiei:
OUG nr. 6/2011 pentru stimularea înfiinţării şi dezvoltării microîntreprinderilor de către întreprinzătorii tineri.
În Monitorul Oficial nr. 103/09.02.2011 a fost publicată OUG 6/2011 pentru stimularea înfiinţării şi dezvoltării microîntreprinderilor de către întreprinzătorii tineri.
Prin urmare, începând cu data intrării în vigoare a Ordonanţei, 9 februarie 2011, persoanele interesate care îndeplinesc condiţiile impuse de acest act normativ şi doresc să beneficieze de “Programul pentru stimularea înfiinţării şi dezvoltării  microîntreprinderilor de către întreprinzatorii tineri”, pot solicita înregistrarea microîntreprinderii la oficiul registrului comerţului în a cărui rază teritorială se stabileşte sediul social.
Întreprinzătorul tânăr, beneficiar al Programului reglementat prin această ordonanţă de urgenţă, denumit întreprinzător debutant, este persoană fizică majoră, care îndeplineşte cumulativ urmatoarele condiţii:
a) are capacitate juridică deplină de exerciţiu, are varstă de până la 35 de ani, împliniţi cel mai târziu în ziua înregistrării cererii de înmatriculare a societăţii cu răspundere limitată în Registrul Comerţului;
b) anterior datei înmatriculării societăţii în Registrul Comerţului nu a mai deţinut şi nu deţine calitatea de acţionar, asociat sau membru al organelor de conducere din cadrul unei întreprinderi constituite în spaţiul economic european;
c) înfiinţează pentru prima dată o societate comercială cu răspundere limitată în condiţiile Legii 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, privind societăţile comerciale şi ale prezentei ordonanţe de urgenţă;
d) declară pe propria răspundere, sub sancţiunea legii penale pentru declaraţii mincinoase, că îndeplineşte condiţiile prevăzute la lit. b, pe care o depune la Registrul Comerţului odată cu cererea de înmatriculare a societăţii.
Microîntreprinderea înfiinţată de întreprinzătorul debutant trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii:
a) este societate comercială cu răspundere limitată (SRL), care funcţionează pe durată nedeterminată, în condiţiile Legii nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi ale prezentei ordonanţe de urgenţă;
b) se încadrează în categoria microîntreprinderilor în condiţiile Legii nr. 346/2004, cu modificările şi completările ulterioare, privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii şi ale prezentei ordonanţe de urgenţă;
c) este înfiinţată de un întreprinzător debutant, ca asociat unic, sau de cel mult 5 (cinci) întreprinzători debutanţi asociaţi. este administrată de asociatul unic, de unul sau mai mulţi administratori dintre asociaţi;
d) are în obiectul de activitate cel mult 5 (cinci) grupe de activitate prevăzute de clasificarea activităţilor din economia naţională în vigoare (CAEN Rev 2). În cele 5 (cinci) grupe de activitate nu pot fi incluse ca obiect de activitate al societăţii următoarele: intermedieri financiare şi asigurări, tranzacţii imobiliare, activităţi de jocuri de noroc şi pariuri, producţie sau comercializare de armament, muniţii, explozibili, tutun, alcool, substanţe aflate sub control naţional, plante, substanţe şi preparate stupefiante şi psihotrope, precum şi activităţile excluse de normele europene pentru care nu se poate acorda ajutor de stat.
Potrivit art. 5 lit. d) din OUG 6/2011 întreprinzătorul debutant este scutit de plata taxelor aferente operaţiunilor de înmatriculare efectuate la Oficiile Registrului Comerţului, pentru înregistrarea microîntreprinderii.
O altă facilitate de sprijinire a tânărului întreprinzător adoptată prin actul normativ de astăzi este cea potrivit căreia cheltuielile de asigurări sociale datorate de angajatori sunt scutite pentru veniturile a cel mult 4 salariaţi – dar nu mai mult de echivalentul salariului mediu brut pe economie din anul anterior pentru fiecare salariat.
Facilităţile se aplică pentru tinerii debutanţi în afaceri, de până la 35 de ani, care nu au mai deţinut calitatea de acţionar sau asociat în vreo firmă şi au un plan bun de afaceri cu care să obţină un punctaj cât mai mare la aplicaţia online.
„Microîntreprinderea poate fi înfiinţată de un întreprinzător debutant, ca asociat unic, sau de cel mult 5 întreprinzători debutanţi asociaţi. Microîntreprinderea trebuie să aibă în obiectul de activitate cel mult 5 grupe de activităţi CAEN, cu excepţia următoarelor activităţi: intermedieri financiare şi asigurări; tranzacţii imobiliare, activităţi de jocuri de noroc şi pariuri, producţie sau comercializare de armament, muniţii, explozibili, tutun, alcool, plante şi substanţe aflate sub control naţional, precum şi activităţile excluse de normele europene cu privire la ajutorul de stat”, a mai declarat premierul Emil Boc.
De asemenea, tânărul întreprinzător trebuie să angajeze cel puţin 2 salariaţi la momentul obţinerii facilităţilor de finanţare şi să reinvestească cel puţin 50% din profitul realizat în anul precedent, a mai afirmat primul-ministru.
Premierul a anunţat că facilităţile nu se mai acorda din momentul în care cifra de afaceri pentru anul în curs depăşeşte echivalentul în lei a 500.000 euro.
Av.COLTUC MARIUS VICENŢIU
www.coltuc.ro
avocat@coltuc.ro

23.02.2011. 13:09


Comentarii

Acest articol n-are nici un comentariu.

Comentează

Ziarul Gorjului nu este responsabil juridic pentru continutul comentariilor. Responsabilitatea pentru mesajele dumneavoastra va revine in exclusivitate.

* = câmp obligatoriu

:

:


4 + 6 =