ZiarulGorjului.ro Anul VI *  
Email: office @ ziarulgorjului.ro  
  Prima pagină · Juridic · Cum divorţăm în România în 2011

Menu:


PARTENERICasa Danielescu

PUBLICITATE


Expres Transport
Cazare pensiuni si hoteluri


Hotel Gorj


Next Gen

ULTIMA ORA

Niculina Mocioi s-a alăturat ALDE Gorj

  Toate stirile
COMUNICATE

Rrezultatele verificărilor primelor 10 persoane din grupul PFAM

  Toate comunicatele
LIVE WEBCAM
WEBCAM LIVE - CAMERE LIVE - Ziarul Gorjului   Coloana Infinitului
  Craiova
  CV - Fantana Arteziana
  Sibiu

Sport in Gorj RSS Display


ANUNŢURI
 IMOBILIARE
 AUTO
 ELECTRICE
 SERVICII
 DIVERSE
 Adaugă Anunț!

Cum divorţăm în România în 2011

Prin Legea nr. 202/2010 privind unele mă¬suri pentru accelerarea soluţionării proceselor, supranumită şi Legea micii reforme în justiţie, au fost reglementate di¬vor¬ţul la primărie şi divorţul la notar. Dacă soţii sunt de acord cu divorţul şi nu au copii minori, născuţi din căsătorie sau adoptaţi, ofi¬ţe¬rul de stare civilă sau notarul public de la locul căsătoriei sau al ultimei locuinţe comune a soţilor poate constata desfacerea căsătoriei prin acordul soţilor, eliberându-le un certificat de divorţ, potrivit legii.  
Procedura divorţului prin acordul soţilor este de competenţa notarului public cu sediul bi¬roului în circumscripţia judecătoriei în a că¬rei rază teritorială se află locul încheierii că¬să¬to¬¬riei sau ultima locuinţă comună a so¬ţi¬lor. Prin ultima locuinţă comună se înţe¬le¬ge lo¬cu¬in¬ţa în care au convieţuit soţii. Dovada ulti¬mei locuinţe comune se face, după caz, cu actele de identitate ale soţilor, din care rezultă do¬mi¬ci¬liul comun sau reşedinţa comună a acestora, sau, dacă nu se poate face dovada în acest fel, prin declaraţie pe propria răspundere, au¬ten¬tică, a fiecăruia dintre soţi, din care să re¬zul¬te care a fost ultima locuinţă comună a acestora. Decla¬raţia se va consemna în cererea de divorţ şi în încheierea de admitere a cererii de divorţ.
Acte necesare
Cererea de divorţ va fi însoţită de fotocopii ale certificatelor de naştere ale soţilor, precum şi ale actelor de identitate ale acestora. Odată cu depunerea cererii de divorţ, soţii vor pre¬zenta notarului public certificatul de căsătorie emis de autorităţile române în original şi copie legalizată, copia legalizată urmând a fi anexată la cererea de divorţ. Originalul certificatului de căsătorie se reţine de către notarul public până la elibera¬rea certificatului de divorţ.
Notarul public va acorda soţilor un termen de 30 de zile pentru eventuala retragere a cere¬rii de divorţ şi îi informează despre aceasta la momentul înregistrării cererii. Acesta va emite o încheiere de admitere a cererii de divorţ dacă soţii stăruie în divorţ, îşi exprimă consim¬ţă¬mântul liber şi neviciat şi sunt îndeplinite, cumulativ, şi celelalte condiţii legale prevăzute de Codul familiei pentru desfacerea căsătoriei prin acordul părţilor. Dacă soţii nu se înţeleg în faţa notarului, acesta va respinge divorţul prin acordul părţilor, care vor trebui să meargă la judecătorie precizează av.Coltuc Marius, fondator C.A.COLTUC. Pentru detalii: Ordinul Ministerului Justi¬ţiei nr. 81/C din 13 ianuarie 2011 privind completarea Regulamentului de punere în aplicare a Legii notarilor publici şi a activităţii notariale nr. 36/1995, adoptat prin Ordinul ministrului justiţiei nr. 710/C/1995 publicat în Monitorul Oficial nr. 59 din 24 ianuarie 2011.
Fără avocat la notar, dar vă sfătuiesc să fiţi totuşi însoţit de un avocat
Reprezentarea soţilor în cadrul procedurii notariale a divorţului este interzisă. Soţii se vor prezenta personal în faţa notarului public pentru depunerea cererii de divorţ, precum şi ulterior, în cadrul procedurii, pentru stăruinţa în cererea de divorţ şi exprimarea consimţământului liber şi neviciat de desfacere a căsătoriei.
Cererea de divorţ se face în scris şi se semnează personal de către soţi în faţa notarului public competent la care se depune cererea. Cererea de divorţ va cuprinde declaraţia soţilor că nu au copii minori născuţi din căsătorie sau adoptaţi, precum şi învoiala acestora asupra numelui de familie pe care îl va purta fiecare dintre ei după divorţ. Pentru orice declaraţie necesară în cadrul procedurii de divorţ, dată în faţa notarului public care instrumentează cererea de divorţ, nu se percepe onorariu.
av.Coltuc Marius,fondator C.A.COLTUC.

20.03.2011. 21:15


Comentarii

Acest articol n-are nici un comentariu.

Comentează

Ziarul Gorjului nu este responsabil juridic pentru continutul comentariilor. Responsabilitatea pentru mesajele dumneavoastra va revine in exclusivitate.

* = câmp obligatoriu

:

:


8 + 9 =