ZiarulGorjului.ro Anul VI *  
Email: office @ ziarulgorjului.ro  
  Prima pagină · Actualitate · Ce este reteaua Natura 2000?

Menu:


PARTENERICasa Danielescu

PUBLICITATE


Expres Transport
Cazare pensiuni si hoteluri


Hotel Gorj


Next Gen

ULTIMA ORA

Niculina Mocioi s-a alăturat ALDE Gorj

  Toate stirile
COMUNICATE

Rrezultatele verificărilor primelor 10 persoane din grupul PFAM

  Toate comunicatele
LIVE WEBCAM
WEBCAM LIVE - CAMERE LIVE - Ziarul Gorjului   Coloana Infinitului
  Craiova
  CV - Fantana Arteziana
  Sibiu

Sport in Gorj RSS Display


ANUNŢURI
 IMOBILIARE
 AUTO
 ELECTRICE
 SERVICII
 DIVERSE
 Adaugă Anunț!

Ce este reteaua Natura 2000?


Reteaua Natura 2000 este o retea europeana de zone natural protejate care cuprinde un esantion reprezentativ de specii salbatice si habitate naturale de interescomunitar. A fost constituita nu doar pentru protejarea naturii, ci si pentru mentinerea acestor bogatii natural pe termen lung, pentru a asigura resursele necesare dezvoltarii socio-economice. Din 1992 UniuneaEuropeanapromoveazaca instrument principal dezvoltarearetelei de arii de conservare a naturiiNatura 2000, care saacoperetarilemembre UE, darsitarile candidate, reteaplanificata initial a fi desemnatapana in anul 2000. RealizareaReteleiNatura 2000 se bazeazapedoua directive ale UniuniiEuropene, DirectivaHabitatesiDirectivaPasari , cereglementeazamodul de selectaresidesemnare a siturilorsiprotectiaacestora, iarStateleMembre au dreptul de a reglementamodalitatile de realizarepracticasi de implementare a prevederilor din Directive.
Dupaaderare, in legislatiaromaneascaacestedoua Directive sunttranspuseprinOrdonanta de Urgenta nr. 57 din 20 iunie 2007 privindregimulariilornaturaleprotejate, conservareahabitatelornaturale, a floreisifauneisalbatice , cu modificarileulterioare.
MASURI DE PROTECTIE REALIZATE ÎN ROSCI0129 NORDUL GORJULUI DE VEST
Fondul forestier
Se fac permanent verificari din partea personalului administratiei, daca in amenajamentele silvice de pe teritoriul sitului ROSCI0129 NGV se respecta amplasamentul, dimensiunile si se execută numai lucrările prevăzute în documentatiile de avizare a acestora.
Au fost luate masuri privind fenomenul de uscare a pinilor impreuna cu institutii competente din domeniul silviculturii ( Directia Silvica Gorj, APM Gorj)
Fondul Cinegetic
Au fost organizate acţiuni de evaluare a vânatului ( carnivore mari) impreuna cu gestionarii fondurilor de vânătoare si reprezentantii APM Gorj. Se acorda avize de scoatere din teren a exemplarelor propuse conform OMMP nr. 3456 din 18.09.2012 ( pentru aprobarea derogarilor in cazul speciilor de urs, lup si pisica salbatica) actiuni la care participa reprezentantii administratorului (rangerii). Gestionarii fondurilor de vânătoare avand obligatia sa informeze administratorul cu 5 zile lucrătoare înainte de intenţia de recoltare a exmplarelor aprobate in ordinul mai sus mentionat.
Acţiunile de monitorizare a efectivelor din specii de interes cinegetic, a stării de sănătate a acestora precum şi paza împotriva acţiunilor ilegale care pot afecta fauna sau arealele unde acestea se găsesc, au caracter permanent si se organizează în comun de către personalul de specialitate al gestionarilor fondurilor de vânătoare legal constituite şi administratie.
Fondul Piscicol
Se monitorizeaza orice activitate ce se desfaşoară în bazinele piscicole naturale precum si daca se respecta măsurile şi reglementările prin care se asigură conservarea biodiversitaţii şi exploatarea raţională a fondului piscicol, prin practicarea pescuitului sportiv în condiţii de păstrare a echilibrului ecologic prin respectarea perioadelor de prohibitie specifice fiecarei specii in parte. Până la adoptarea Planului de Management este interzisă capturarea speciilor de peşti de interes comunitar ce fac obiectul desemnării sitului şi a celor strict protejate.
Pajiştile
A fost verificata daca utilizarea pajiştilor pentru cosit sau păşunat este efectuata numai cu animalele domestice proprietate a membrilor comunităţilor ce deţin aviz de exploatare sau dreptul de utilizare a acestora în orice formă recunoscută prin legislaţia naţională în vigoare, pe suprafeţele, în perioadele şi cu speciile şi efectivele avizate de administrator astfel încât să nu fie afectate habitatele naturale şi nici speciile de floră şi fauna din sit.
Administratorul monitorizează permanent activitatea de păşunat pentru stabilirea impactului acestei activităţi asupra florei şi faunei din sit şi pentru stabilirea unor eventuale măsuri de refacere a zonelor degradate sau instituirea de restricţii în zonele afectate.
Activitatea speologica
Prin supraveghere permanenta se interzice accesul în peşterile de pe teritoriul SCI-ului Nordul Gorjului de Vest se face exceptie numai in cadrul actiunilor de cercetare dar numai cu avizul si participarea personalului administraţiei.
Activitatea de cercetare ştiinţifică pe teritoriul ROSCI0129 Nordul Gorjului de Vest se desfăşoară cu avizul administratiei, care sprijină logistic, la solicitare şi în măsura posibilităţilor, activitatea de cercetare. Ecoturism
Prin organizarea de patrule peranente se verifica daca pe vaile de pe teritoriul ROSCI0129 Nordul Gorjului de Vest camparea se face în zonele special amenajate şi semnalizate corespunzător de către Administrator, în limita locurilor disponibile.
Ca sarcina permanenta sunt organizate activitati de informare constientizare a turistilor, propietarilor si autoritatilor locale, prin distribuirea de pliante si brosuri si organizarea de standuri de informare cu ocazia zilelor localitatilor.
Serviciul Salvamont
Pe teritoriul ROSCI0129 Nordul Gorjului de Vest funcţionează formaţiile de Salvamont din judeţele Gorj şi Hunedoara, care reglementează activitatea de salvare montană, asigurând permanenţa în puncte fixe, cu patrule pe traseele turistice şi prin intervenţii de specialitate în caz de accidentare a turiştilor.
Membrii echipelor Salvamont colaborează cu a rangerii dministratiei în acţiunile de monitorizare a activităţii de turism, de întreţinere a traseelor turistice omologate, de interzicere temporară sau definitivă a accesului pe trasee amplasate în zonele de protecţie integrală, zonele de protecţie a vânatului, zonele puternic degradate de către factorul antropic etc. semnalizate corespunzător.
Administratorul sprijină logistic formaţiunile Salvamont în întreţinerea de trasee turistice, realizarea sau refacerea de construcţii specifice acestei activităţi (refugii turistice montane, podeţe, consolidări versanţi, balustrade, lanţuri, etc.).
Construcţii
S-au acordat avize pentru realizarea de construcţii pe teritoriul sitului ROSCI0129 Nordul Gorjului de Vest, cu respectarea prevederilor Art. 28 al OUG 57/2007 cu modificările şi completările ulterioare. Administratorul a verificat existenţa actelor de reglementare emise precum şi modul de respectare a acestora şi a sesizat instituţiile abilitate în cazul în care s-au constatat încălcări ale prevederilor acestora.
Rangerii si personalul administratiei efectueaza patrulari zilnice pe intreg teritoriul sitului pentru depistarea si rezolvarea oricaror problem aparute. De asemenea, administratia Nordul Gorjului de Vest a amplasat panouri informative la intrarea pe teritoriu limitei de est ( Bumbesti- Jiu) si limitei de vest (Pades) .
Obiectivul general:
- Protecţia şi conservarea biodiversităţii din aria naturală protejată ROSCI0129 Nordul Gorjului de Vest. Obiective specifice:
- Îmbunătăţirea măsurilor de conservare a speciilor şi habitatelor din aria naturală protejată ROSCI0129 Nordul Gorjului de Vest
- Creşterea conştientizării grupurilor ţintă privind importanţa conservării biodiversităţii pe teritoriul ariei naturale protejate ROSCI0129 Nordul Gorjului de Vest;
- Creşterea capacităţii administrative în aria naturală protejată ROSCI0129 Nordul Gorjului de Vest. A.1. Elaborarea planului de management:
. Inventarierea şi cartarea speciilor si habitatelor de interes european conform O.M. 1964/2007. . Evaluarea stării de conservare a speciilor şi habitatelor. . Elaborarea planului de măsuri pentru menţinerea/îmbunătăţirea stării de conservare a speciilor şi habitatelor.
. Realizarea planului de management si aprobarea acestuia de catre institutiile abilitate.
. Activităţi de consultare, conştientizare şi informare a elevilor şi preşcolarilor, studenţilor şi cadrelor universitare,a autorităţilor publice locale,a vizitatorilor si a comunităţii locale.
-Evaluarea gradului de conştientizare.
. Activităţi de consultare pentru realizarea planului de management.
Activităţi de instruire şi creşterea capacităţii instituţionale de gestionare a reţelei de arii naturale protejate. Rezultatele aşteptate (cuantificate)
- realizarea hărţilor GIS a cartărilor pentru 12 de specii de animale, 5 specii de plante, 2specii de peşti, 1 specie de amfibieni, 9 specii de nevertebrate , 25 habitate protejate din aria naturală protejată ROSCI0129 Nordul Gorjului de Vest şi o hartă GIS cu limitele sitului ROSCI0129NGV ;
- hărţi GIS care să cuprindă starea de conservare pentru 12 de specii de animale, 5 specii de plante, 2 specii de peşti, 1 specie de amfibieni, 9 specii de nevertebrate şi 25 habitate protejate din aria naturală protejată ROSCI0129 Nordul Gorjului de Vest, poligoanele pentru habitate sau punctele pentru specii având coloratură diferită în funcţie de starea de conservare;
- plan detaliat de măsuri pentru menţinerea/îmbunătăţirea stării de conservare pentru 12 specii de animale, 5 specii de plante, 2 specii de peşti, 1 specie de amfibieni, 9 specii de nevertebrate şi 25 habitate protejate din aria naturală protejată ROSCI0129 Nordul Gorjului de Vest;
Staful Administratiei
-Bogdan Andrei Gatej- Director administratie
-Silvia Crainiceanu
-Grigore Gomoi-specialist IT, Manager proiect Pos Mediu
-Cristian Iosif-Geolog
-Oana Otilia Lazaroiu- responsabil comunitati locale
-Simona Elena Zamfir-economist
www.rezervatiagorjului.ro

18.10.2013. 20:45


Comentarii

Acest articol n-are nici un comentariu.

Comentează

Ziarul Gorjului nu este responsabil juridic pentru continutul comentariilor. Responsabilitatea pentru mesajele dumneavoastra va revine in exclusivitate.

* = câmp obligatoriu

:

:


2 + 2 =