ZiarulGorjului.ro Anul VI *  
Email: office @ ziarulgorjului.ro  
  Prima pagină · Comunicate

Menu:


PARTENERICasa Danielescu

PUBLICITATE


Expres Transport
Cazare pensiuni si hoteluri


Hotel Gorj


Next Gen

ULTIMA ORA

Niculina Mocioi s-a alăturat ALDE Gorj

  Toate stirile
COMUNICATE

Rrezultatele verificărilor primelor 10 persoane din grupul PFAM

  Toate comunicatele
LIVE WEBCAM
WEBCAM LIVE - CAMERE LIVE - Ziarul Gorjului   Coloana Infinitului
  Craiova
  CV - Fantana Arteziana
  Sibiu

Sport in Gorj RSS Display


ANUNŢURI
 IMOBILIARE
 AUTO
 ELECTRICE
 SERVICII
 DIVERSE
 Adaugă Anunț!

Rrezultatele verificărilor primelor 10 persoane din grupul PFAM

Verificările fiscale prealabile documentare (VFPD), din cadrul programul de asigurare a conformării fiscale a persoanelor fizice cu averi mari (PFAM -peste 20 milioane de euro/persoană), au fost declanșate efectiv în anul 2013.
În anul 2014 au fost declanșate verificări fiscale la persoanele fizice pentru care s-a constatat cu ocazia VFPD îndeplinirea condițiilor legale privind diferența semnificativă între veniturile estimate pe baza situației fiscale personale și cele declarate organelor fiscale.

  Citeşte tot articolul    Scrie Comentarii (0)   27.11.2015. 06:23


Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Gorj vă informează:

25 iulie 2014 inclusiv este ultima zi pentru depunerea:

Formularului 097 ”Notificare privind aplicarea/încetarea aplicării sistemului TVA la încasare. Se depune de persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA, conform art. 153 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, care notifică organele fiscale cu privire la aplicarea sistemului TVA la încasare sau cu privire la încetarea aplicării acestui sistem, în condiţiile prevăzute de art. 134^2 şi de art. 156^3 alin. (11) şi (12) din Codul fiscal. Reglementare: OPANAF nr. 3884/2013;

Formularului 100 “Declaraţie privind obligaţiile de plată la bugetul de stat” cu termen lunar/trimestrial, pentru obligaţiile bugetului de stat aferente lunii iunie/trimestrului II 2014 . Reglementare: OPANAF nr. 1950/2012 cu modificările şi completările ulterioare;

Formularului 104 ”Declaraţie privind distribuirea între asociaţi a veniturilor şi cheltuielilor”, cu termen trimestrial. Se completează pentru trimestrul II 2014, de către: persoanele juridice străine şi persoanele fizice nerezidente care desfăşoară activitate în România într-o asociere cu sau fără personalitate juridică; persoanele fizice rezidente asociate cu persoane juridice române, pentru veniturile realizate atât în România cât şi în străinătate din asocieri fără personalitate juridică. Reglementare: OPANAF nr. 1950/2012 cu modificările şi completările ulterioare ;

Formularului 112 “Declaraţie privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, a impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate”, cu termen lunar/trimestrial, pentru declararea obligaţiilor aferente lunii iunie/trimestrului II 2014 . Reglementare: OPANAF nr. 1045/2012 cu modificările şi completările ulterioare;

Formularului 208 ”Declaraţie informativă privind impozitul pe veniturile din transferul proprietăţilor imobiliare din patrimoniul personal”. Se depune de către notarii publici pentru semestrul I 2014; Reglementare: art.77^3 din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare; OPANAF 892/2012;

Formularului 224 “Declaraţie privind veniturile sub formă de salarii din străinătate obţinute de către persoanele fizice care desfăşoară activitate în România şi de către persoanele fizice române angajate ale misiunilor diplomatice şi posturilor consulare acreditate în România” pentru luna iunie 2014. Reglementare: art. 60, alin. (2) din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare; OPANAF nr. 52/2012, cu modificările şi completările ulterioare;

Formularului 300 “Decontul de taxă pe valoarea adăugată “ cu termen lunar/trimestrial, pentru declararea TVA aferentă lunii iunie/trimestrului II 2014. Reglementare art. 156^2 alin. (1), din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare; OPANAF nr.1.790/2012;Atenţie! Decontul se depune şi de contribuabilii care au solicitat scoaterea din evidenţă ca plătitor de TVA conform art. 152 alin (7) din Codul Fiscal până la 10 iunie 2014;

Formularului 301 “Decontul special de taxă pe valoarea adăugată” pentru declararea TVA aferentă lunii iunie 2014. Se depune de către contribuabilii înregistraţi în scopuri de TVA, conform art. 153^1din Codul Fiscal şi care au efectuat achiziţii intracomunitare în luna iunie 2014, achiziţii intracomunitare de mijloace de transport care nu sunt considerate noi conform art. 125^1 alin. (3), contribuabilii care au efectuat achiziţii de servicii intracomunitare pentru care beneficiarul este obligat la plata TVA, precum şi de către contribuabilii neînregistraţi şi care nu au obligaţia înregistrării, care au efectuat achiziţii intracomunitare de mijloace de transport noi sau produse accizabile. Reglementare: art.156^3, din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare; OPANAF nr. 30/2011;

Formularului 307 “Declaraţie privind sumele rezultate din ajustarea taxei pe valoarea adăugată”. Se depune de către persoanele impozabile: pentru operaţiunile prevăzute la art. 128 alin. (7) din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal; pentru ajustarea TVA de către locatarul/utilizatorul activelor corporale fixe achiziţionate printr-un contract de leasing, dacă transferul dreptului de proprietate asupra bunurilor are loc după scoaterea din evidenţa persoanelor înregistrate în scopuri de TVA a locatarului/utilizatorului în baza prevederilor art. 152 alin. (7) din Codul Fiscal; pentru ajustarea TVA de către persoana impozabilă pentru care înregistrarea în scopuri de TVA a fost anulată conform art. 153 alin. (9) lit. a) - e) sau lit. g) din Codul Fiscal, care nu a efectuat ajustările de taxă conform art. 128 alin. (4), art. 148, 149 sau 161 din Codul Fiscal în ultimul decont depus înaintea scoaterii din evidenţa persoanelor înregistrate în scopuri de TVA sau care a efectuat ajustări incorecte. Reglementare: art. 156^3 Cod Fiscal; OPANAF nr. 2223/2013;

Formularului 311 “Declaraţie privind taxa pe valoarea adăugată datorată de către persoanele impozabile al căror cod de înregistrare în scopuri de TVA a fost anulat conform art. 153, alin. (9) lit. a) - e) sau g) din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal”. Se depune de către:

- persoanele impozabile al căror cod de înregistrare în scopuri de TVA a fost anulat conform art. 153, alin. (9) lit. a) - e) din Codul Fiscal, pentru declararea şi plata TVA aferentă livrărilor de bunuri/prestărilor de servicii efectuate şi/sau achiziţiilor de bunuri şi/sau de servicii efectuate ulterior anulării codului de înregistrare în scopuri de TVA;

- persoanele impozabile care au aplicat sistemul TVA la încasare şi al căror cod de înregistrare în scopuri de TVA a fost anulat, din oficiu, conform prevederilor art. 153 alin. (9) lit. a) - e) din Codul fiscal, pentru livrări de bunuri/prestări de servicii efectuate înaintea anulării înregistrării în scopuri de TVA, dar a căror exigibilitate intervine, potrivit sistemului TVA la încasare prevăzut de art. 134^2 alin. (3) - (8) din Codul fiscal, în perioada în care persoanele impozabile nu au un cod valabil de TVA;

- persoanele impozabile al căror cod de înregistrare în scopuri de TVA a fost anulat, la cerere, conform prevederilor art. 153 alin. (9) lit. g) din Codul fiscal, care au aplicat sistemul TVA la încasare şi care au efectuat livrări de bunuri/prestări de servicii înainte de anularea înregistrării în scopuri de TVA, dar a căror exigibilitate de taxă, potrivit sistemului TVA la încasare prevăzut de art. 134^2 alin. (3) - (8) din Codul fiscal, a intervenit în perioada în care persoanele impozabile nu au un cod valabil de TVA. Reglementare: OPANAF nr. 2224/2013;

Formularului 390 ”Declaraţie recapitulativă privind livrările /achiziţiile /prestările intracomunitare de bunuri si servicii” pentru luna iunie 2014. Reglementare: art.156^4, din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare; OPANAF nr. 76/2010, cu modificările şi completările ulterioare;

Formularului 394 “Declaraţie informativă privind livrările/prestările şi achiziţiile efectuate pe teritoriul naţional”, pentru declararea operaţiunilor desfăşurate în luna iunie/trimestrul II 2014, de către plătitorii de TVA cu perioadă fiscală lunară/trimestrială. Reglementare: OPANAF nr. 3.596/2011, cu modificările şi completările ulterioare.

   Scrie Comentarii (1)   08.07.2014. 05:01


Proiect de ecologizare- „Plămânul verde”

Asociația Studenților din Universitatea „Constantin Brâncuși” din Tg-Jiu, în colaborare cu Liceul Teoretic Novaci, Liceul Tehnologic Baia De Fier, Primăria Baia de Fier, Primăria Novaci şi Garda Naţională de mediu - filiala Gorj, a lansat pentru finanţare proiectul de ecologizare cu titlul „Plămânul verde”, proiect depus în cadrul programului de finanțare „Idei din Ţara lui Andrei.
Proiectul se va desfăşura în perioada 11 – 12 octombrie 2014, în zona turistică Rânca din munţii Parâng. În cadrul acestui proiect se vor organiza două acţiuni majore: adunarea deşeurilor menajere şi conștientizarea asupra efectelor unui mediu poluat.
Organizaţia noastră împreună cu studenţii Universităţii „Constantin Brâncuşi”din Tg-Jiu, în special cu cei de la specializarea: Ingineria Mediului, împreună cu elevii cadrele didactice şi alţi membrii din comunitatea din zonă vom merge să ecologizăm zona. După strângerea gunoaielor reprezentanţii celor două primării partenere vor ridica aceste gunoaie strânse spre a le depozita în locuri special amenajate. În ziua următoare, 12 oct 2014, vom organiza o conferinţă unde specialiștii în protecţia mediului vor face o prezentare a importanţei protejării mediului şi a efectelor negative pe care le are poluarea pentru mediu.
Cauză Într-o asemenea zonă turistică, spaţiul bio-geografic este poluat cu gunoaie şi reziduri de la an la an. Astfel, se observă că mediul are de suferit în urma creșterii cantităţilor de reziduri. Totodată se observă lipsa unei conștiințe civice asupra efectelor poluării mediului în rândul turiştilor şi a populaţiei din zonă. Aceste aspecte ne-au determinat să derulăm acest proiect, îndreptarea sau ameliorarea acestor probleme fiind absolut necesare,
Beneficiarii Beneficiarii proiectului sunt în primul rând ecosistemul din zonă şi in cel de-al doilea rând turiştii si populaţia adiacentă zonei. De asemenea beneficiază de rezultatele proiectului si cei 150 de elevi şi studenţi şi alte categorii de participanţi.
După încheierea proiectului rezultatele, efectele şi activităţile vor rezista în timp prin menţinerea unui mediu curat în zona turistică Rânca. Proiectul urmăreşte atât ecologizarea cât şi oferirea unui exemplu de bună practică cu impact asupra comunităţii.
Cum se poate realiza proiectul? Proiectul este depus în cadrul sesiunii de finanţare a programului „Idei din Ţara lui Andrei”. Pentru a putea fi finanţat, acest proiect trebuie să îndeplinească două condiţii: să primească un punctaj mare la evaluare şi să fie votat de public până la data de 15 mai 2014.
Astfel, toţi cei ce doresc să sprijine acest proiect şi/sau să participe la acest proiect o pot face intrând pe Site la www.taraluiandrei.ro/idei-din-tla/proiecte-inscrise şi caută proiectul „Plămânul verde”, la categoria „mediu”, în judeţul Gorj. După accesarea Website-ului, vizitatorului i se va cere să parcurgă paşii necesari pentru crearea unui cont pe platforma Website-lui, prin completarea unui formular de înscriere. După ce vizitatorul va completa formularul de înscriere menţionat, va primi, prin SMS, un cod de activare a contului. După recepţionarea SMS–lui, vizitatorul poate vota Proiectul preferat pe Website, prin introducerea codului primit din partea Website-lui în spaţiul special demarcat în cadrul Secțiunii „Votează”.
Proiectul mai poate fi găsit uşor sau poate fi promovat pe site-urile de socializare si prin link-ul http://www.taraluiandrei.ro/user/login?redirect=%2Fidei-din-tla%2Fproiect-plamanul-verde-id-1208-cmsid-65

   Scrie Comentarii (0)   13.05.2014. 10:38


ANAF: În atenţia contribuabililor – persoane fizice

Potrivit prevederilor Codului fiscal, contribuabilii – persoane fizice au obligaţia să completeze şi să depună formularul 200 - "Declaraţie privind veniturile realizate din România", până la data de 26 mai 2014, pentru veniturile realizate în anul 2013.
Declaraţia se completează şi se depune de către persoanele fizice care au realizat, în mod individual sau într-o formă de asociere, venituri în bani şi/sau în natură din România, provenind din:
1. Activităţi independente:
- venituri comerciale
- venituri din profesii libere
- venituri din drepturi de proprietate intelectuală
2. Cedarea folosinţei bunurilor;
3. Activităţi agricole pentru care venitul net se stabileşte în sistem real:
- contribuabilii care au realizat venituri din activități agricole în sistem real începând cu 1 ianuarie 2013 şi pentru care, începând cu data de 1 februarie 2013, se impun pe baza normelor de venit, declară distinct, în formular, venitul net anual realizat între 1 ianuarie 2013 şi 1 februarie 2013.
- venituri din activităţile agricole pentru care nu s-au stabilit norme de venit, şi care fac parte din categoriile:
a) cultivarea produselor agricole vegetale;
b) exploatarea plantațiilor viticole, pomicole, arbuştilor fructiferi şi altele asemenea;
c) creşterea şi exploatarea animalelor, inclusiv din valorificarea produselor de origine animală, în stare naturală.
4. Silvicultură şi piscicultură;
5. Transferul titlurilor de valoare, altele decât părţile sociale şi valorile mobiliare în cazul societăţilor închise;
6. Operaţiuni de vânzare-cumpărare de valută la termen, pe bază de contract, precum şi orice alte operaţiuni de acest gen.
Nu au obligaţia depunerii formularului 200, persoanele fizice care au realizat următoarele categorii de venituri:
a) venituri nete determinate pe bază de norme de venit, cu excepția contribuabililor care au depus declarații privind venitul estimat/ norma de venit în luna decembrie și pentru care nu s-au stabilit plăți anticipate, conform legii;
b) venituri din activități independente, a căror impunere este finală potrivit prevederilor art. 52^1 din Codul fiscal;
c) venituri din cedarea folosinței bunurilor sub formă de arendă, a căror impunere este finală potrivit prevederilor art. 62 alin. (2^1) din Codul fiscal;;
d) venituri din cedarea folosinței bunurilor prevăzute la art. 63 alin. (2) din Codul fiscal, a căror impunere este finală, cu excepția contribuabililor care au depus declarații privind venitul estimat/norma de venit în luna decembrie și pentru care nu s-au stabilit plăți anticipate, conform legii;
e) venituri sub formă de salarii şi venituri asimilate salariilor, pentru care informaţiile sunt cuprinse în declaraţia privind calcularea şi reţinerea impozitului pentru fiecare beneficiar de venit sau declaraţii lunare, depuse de contribuabilii prevăzuţi la art. 60 din Codul fiscal;
f) venituri din investiţii, cu excepţia celor prevăzute la pct.5 şi 6, precum şi venituri din premii şi din jocuri de noroc, a căror impunere este finală; g) venituri din pensii;
h) veniturile din activităţi agricole a căror impunere este finală, potrivit prevederilor art. 74 alin. (1) din Codul fiscal;
i) venituri din transferul proprietăţilor imobiliare;
j) venituri din alte surse.
Persoanele care au realizat venituri din mai multe surse sau categorii de venit pentru care există obligaţia depunerii declaraţiei, vor completa în mod corespunzător numărul de surse sau categorii de venituri realizate, capitolele II „Date privind veniturile realizate, pe surse şi categorii de venit, în formularul – „Anexă nr... la Declaraţia privind veniturile realizate din România”, care se ataşează la declaraţia privind veniturile realizate.
Formularul se completează de către contribuabili sau de către împuterniciţii acestora, potrivit legii.
Formularul se depune, împreună cu anexele completate, dacă este cazul, în format hârtie, direct la registratura organului fiscal sau la oficiul poştal, prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire precum şi on-line, în situaţia în care contribuabilii dispun de un certificat digital calificat, conform prevederilor legale.
Formularul 200 se poate obţine de la sediul unităţilor fiscale sau poate fi descărcat de pe site-ul ANAF : www.anaf.ro, secţiunea: asistenţă contribuabili, rubrica: toate formularele cu explicaţii, şi poate fi descarcat accesând urmatorul link:
http://www.anaf.ro/public/wps/portal/ANAF/AsistentaContribuabili/formulare#200
Organul fiscal competent pentru depunerea formularului 200 este:
a) organul fiscal în a cărui rază teritorială contribuabilul are adresa unde îşi are domiciliul, potrivit legii sau adresa unde locuieşte efectiv, în cazul în care aceasta este diferită de domiciliu, pentru persoanele fizice care au domiciliul fiscal în România;
b) organul fiscal în a cărui rază teritorială se află domiciliul fiscal al împuternicitului sau curatorului fiscal, după caz, în cazul persoanelor fizice care nu au domiciliul fiscal în România, pentru următoarele categorii de venituri:
- venituri din drepturi de proprietate intelectuală;
- venituri din cedarea folosinţei bunurilor din derularea unui număr mai mare de 5 contracte de închiriere la sfârşitul anului fiscal;
- venituri din investiţii reprezentând câştiguri/pierderi din transferul titlurilor de valoare, altele decât părţile sociale şi valorile mobiliare în cazul societăţilor închise;
- venituri din investiţii reprezentând câştiguri/pierderi din operaţiuni de vânzare-cumpărare de valută la termen, pe bază de contract, precum şi din orice alte operaţiuni de acest gen, altele decât cele cu instrumente financiare tranzacţionate pe pieţe autorizate şi supravegheate de Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare.
c) organul fiscal în a cărui rază teritorială se află sursa de venit, pentru contribuabilii persoane fizice, fără domiciliu fiscal în România care realizează venituri, altele decât cele prevăzute la lit. b).
ATENŢIE !
Depunerea formularului 200 - “Declaraţie privind veniturile realizate din România”, după data de 26 mai 2014, se sancţionează cu amendă cuprinsă între 50 şi 500 lei.
Informaţii detaliate se pot obţine la:
- birourile/compartimentele servicii pentru contribuabili din cadrul unităţilor fiscale teritoriale
- telefonic, la Biroul central de asistenţă telefonică a contribuabililor, la nr. 031.403.91.60 - accesând pagina de Internet, www.anaf.ro.

   Scrie Comentarii (0)   13.05.2014. 10:34


JANDARMI: Articole pirotehnice şi plase monofilament, confiscate

Miercuri, 11 decembrie a.c., un echipaj de jandarmi din cadrul Detașamentului Mobil a executat o misiune de prevenire și combatere a faptelor antisociale în zona de competență, depistând la un magazin situat pe raza localității Turceni, articole pirotehnice de diferite tipuri și plase monofilament.

Astfel, numita B.R.C., de 35 ani, domiciliată în Turceni, fără antecedente penale, pe timpul exercitării atribuțiilor de lucrător comercial, deținea la punctul de lucru și oferea spre comercializare un număr de 2820 petarde de diferite tipuri și dimensiuni precum și 4 setci cu lungimea de 100 metri, fiecare și 43 de plase monofilament tip ,,parașută”.

Articolele pirotehnice, plasele monofilament și setcile au fost confiscate, urmând a se preda petardele la Biroul Arme, Explozivi și Substanțe Periculoase din cadrul IPJ Gorj iar plasele monofilament și setcile urmează să fie depuse în Camera de Corpuri Delicte a inspectoratului.

În baza art. 214 Cod de procedură penală, jandarmii au întocmit persoanei depistate, actele de constatare sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de ,,deținerea și comercializarea uneltelor de plasă tip monofilament” faptă prevăzută de prevederile din O.U.G. nr. 23/2008, privind pescuitul şi acvacultura şi „operațiuni cu articole pirotehnice efectuate fără drept”, faptă prevăzută de prevederile din Legea nr. 26 din 1995 privind regimul materiilor explozive.

COMPARTIMENTUL INFORMARE, RELAŢII PUBLICE ŞI CU PUBLICUL

   Scrie Comentarii (0)   12.12.2013. 21:02


FISC: ce acte trebuie să depună contribuabilii până pe 20 decembrie

Administratia Judeteana a Finantelor Publice Gorj reaminteste contribuabililor ca pana vineri, 20 decembrie 2013 inclusiv, dupa caz trebuie depuse la Fisc:

Notificarea privind aplicarea/ incetarea aplicarii sistemului TVA la incasare, formularul 097.Se depune de către persoanele impozabile înregistrate conform art. 153 şi care se află înscrise în „Registrul persoanelor impozabile care aplică sistemul TVA la încasare” a căror perioadă fiscală este luna şi care au depăşit cifra de afaceri de 2.250.000 lei în luna noiembrie 2013. Reglementare: OPANAF nr. 1.529/2012;

Declaratia privind obligatiile de plata la bugetul de stat, cu termen lunar pentru obligaţiile bugetului de stat aferente lunii noiembrie 2013, formularul 100. Reglementare: OPANAF nr. 1950/2012; Declaratia privind obligatiile de plata a contributiilor sociale, impozitului pe venit si evidenta nominala a persoanelor asigurate, cu termen lunar pentru obligaţiile aferente lunii noiembrie 2013,formular 112, Reglementare: OMFP nr. 1.045/2012;

Decontul de taxa pe valoarea adaugata, cu termen lunar, pentru obligaţiile bugetului de stat aferente lunii noiembrie 2013, formularul 300. Reglementare: art. 156^2 Cod Fiscal; OPANAF nr. 1.790/2012.

Decontul special de taxa pe valoarea adaugata, formularul 301, pentru contribuabilii înregistraţi în scopuri de TVA, conform art. 153^1 Cod Fiscal şi care au efectuat: achiziţii intracomunitare în luna precedentă, achiziţii intracomunitare de mijloace de transport care nu sunt considerate noi conform art. 125^1 alin. (3), contribuabilii care au efectuat achiziţii de servicii intracomunitare pentru care beneficiarul este obligat la plata TVA, precum şi pentru contribuabilii neînregistraţi şi care nu au obligaţia înregistrării, care au efectuat achiziţii intracomunitare de mijloace de transport noi sau produse accizabile.Reglementare: art. 156^3 Cod Fiscal; OPANAF nr. 30/2011;

Declaratia privind sumele rezultate din ajustarea taxei pe valoarea adaugata, formular 307,.Se depune de către persoanele impozabile: pentru operaţiunile prevăzute la art. 128 alin. (7) din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal; pentru ajustarea TVA de către locatarul/utilizatorul activelor corporale fixe achiziţionate printr-un contract de leasing, dacă transferul dreptului de proprietate asupra bunurilor are loc după scoaterea din evidenţa persoanelor înregistrate în scopuri de TVA a locatarului/utilizatorului în baza prevederilor art. 152 alin. (7) din Codul Fiscal; pentru ajustarea TVA de către persoana impozabilă pentru care înregistrarea în scopuri de TVA a fost anulată conform art. 153 alin. (9) lit. a) - e) sau lit. g) din Codul Fiscal, care nu a efectuat ajustările de taxă conform art. 128 alin. (4), art. 148, 149 sau 161 din Codul Fiscal în ultimul decont depus înaintea scoaterii din evidenţa persoanelor înregistrate în scopuri de TVA sau care a efectuat ajustări incorecte. Reglementare: art. 156^3 Cod Fiscal; OPANAF nr. 2.223/2013;

Declaratia privind taxa pe valoarea adaugata datorata de catre persoanele impozabile al caror cod de inregistrare in scopuri de tva a fost anulat conform art.153, alin.(9), lit.a)-e) din Codul Fiscal, formular 311. Se depune de către persoanele impozabile al căror cod de înregistrare în scopuri de TVA a fost anulat conform prevederilor art. 153 alin. (9) lit. a) - e) din Codul Fiscal şi care efectuează în perioada în care nu au cod valid de TVA livrări de bunuri/prestări de servicii şi/sau achiziţii de bunuri şi/sau de servicii pentru care sunt obligate la plata taxei pe valoarea adăugată.

Reglementare: OPANAF nr. 2.224/2013; Declaratia recapitulativa privind livrarile/achizitiile/ prestarile intracomunitare pentru obligaţiile de declarare aferente operaţiunilor desfăşurate în luna noiembrie 2013, formular 390 VIES. Reglementare:art. 156^4 Cod Fiscal; OPANAF nr. 76/2010; Declaratia informativa privind livrarile/ prestarile si achizitiile efectuate pe teritoriul national, formular 394, pentru declararea operaţiunilor desfăşurate în luna noiembrie 2013 de către plătitorii de TVA cu perioadă fiscală lunară. Reglementare: OPANAF nr. 3.596/2011.

Marin CIUMAG
Şef administraţie

   Scrie Comentarii (0)   12.12.2013. 20:55


FISC: 20 decembrie, termen pentru declararea şi plata creanţelor

În atenţia tuturor contribuabililor: 20 decembrie, termen pentru declararea şi plata creanţelor fiscale aferente lunii noiembrie!

Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Gorj reaminteşte contribuabililor că, prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 84/2012, a fost completată Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de Procedură Fiscală, în sensul că, după art. 111, a fost introdus art. 111¹.

Astfel, potrivit art. 111¹, creanţele fiscale pentru care, potrivit Codului Fiscal sau altor legi care le reglementează, scadenţa şi termenul de declarare se împlinesc la 25 decembrie, sunt scadente şi se declară până la data de 21 decembrie.

Prin urmare, întrucât în acest an, 21 decembrie este zi nelucrătoare, creanţele fiscale aferente lunii noiembrie sunt scadente şi se declară până în ultima zi lucrătoare anterioară datei de 21 decembrie, respectiv până la 20 decembrie a.c. inclusiv.

Marin CIUMAG
Şef administraţie

   Scrie Comentarii (0)   12.12.2013. 20:51


DNA despre poliţiştii din dosarul permiselor

Procurorii Direcţiei Naţionale Anticorupţie - Biroul Teritorial Tg-Jiu din cadrul Serviciului Teritorial Craiova efectuează cercetări într-o cauză complexă având ca obiect săvârşirea unor infracţiuni de corupţie (dare, luare de mită, trafic de influenţă) de către inspectori principali și lucrători de poliţie din cadrul Serviciului Public Comunitar Regim Permise de Conducere şi Înmatricularea Vehiculelor (S.P.C.R.P.C.Î.V.) Gorj, directori ai unor şcoli de şoferi şi instructori auto, în legătură cu favorizarea a peste 70 candidaţi la promovarea examenului pentru obţinerea permisului de conducere în perioada 2012 – 2013.

Potrivit probatoriului administrat până în acest moment procesual a rezultat că, în perioada 2012 – 2013, instructori ai unei Şcoli de şoferi au creat în rândul cursanţilor şcolii de şoferi convingerea că au relaţii şi influenţă la nivelul lucrătorilor de poliţie din cadrul S.P.C.R.P.C.Î.V. Gorj şi îi pot sprijini în promovarea examenului pentru obţinerea permisului în schimbul unor sume de bani despre care au lăsat să se înţeleagă că vor fi date examinatorilor.

Lista candidaţilor care doreau să promoveze examenul pentru obţinerea permisului de conducere "contra cost" era comunicată instructorului, iar sumele de bani (de regulă câte 200 de euro) erau predate examinatorilor, în parte, anterior examenului, iar restul după proba practică. O altă modalitate a constat în achitarea contravalorii unor bunuri solicitate de lucrătorii de poliţie ori prestarea pentru aceştia a diverse servicii (de transport, etc.)

Ajutorul acordat de examinatori candidaţilor la proba practică se realiza fie prin testarea pe o durată redusă (mult sub minimul de 25 min./candidat prevăzut pentru categoria „B” amatori, de art.19 din Ordinul M.A.I. nr.268/08.12.2010) pe un traseu facil (centură sau alte sectoare de drum public ce nu prezintă elemente care să pună în dificultate candidatul şi să atragă depunctarea acestuia) şi fără solicitarea efectuării altor manevre (mers înapoi, întoarcere, parcare, depăşire, etc.), fie prin acţionarea comenzilor autovehiculului (pedală frână, manevrare volan, etc.) de către examinator, în situaţiile în care se impuneau (pietoni aflaţi pe trecere, pericol de impact cu alte autoturisme, risc de coliziune cu alte obstacole precum bordură, stâlp, gard, etc.) fără depunctarea candidaţilor.

În cauză au fost efectuate percheziţii. Precizăm că, în această cauză procurorii au beneficiat de sprijinul ofiţerilor D.G.A., I.G.P.R. şi D.I.P.I.

BIROUL DE INFORMARE ȘI RELAȚII PUBLICE

   Scrie Comentarii (0)   05.12.2013. 21:58


JANDARMERIE:Precizare

Ca urmare a unor interpretări eronate a aspectelor dezbătute de către comisia de avizare a cererilor de organizare a adunărilor publice constituită la nivelul municipiului Tg-Jiu, publicate de către reprezentanți ai mass mediei locale, compartimentul Informare, relaţii publice şi cu publicul din cadrul Inspectoraului de Jandarmi Judeţean Gorj a fost împuternicit să transmită următoarele:

Legea 60 din 1991 privind organizarea și desfășurarea adunărilor publice, prevede că declarația scrisă a organizatorilor adunărilor publice se depune cu cel puțin 3 zile înainte de data desfășurării acestora la primăria municipală pe al cărei teritoriu urmează ca aceasta să se desfășoare.

Membrii comisiei de avizare constituită la nivelul Consiliului Local al Municipiului Tg-Jiu au constatat neîndeplinirea acestei obligații de către organizatorul adunării publice, motiv pentru care prin decizia primarului, se comunică în scris motivele interzicerii adunării publice.

În situația în care se va organiza o adunare publică nedeclarată, neînregistrată sau interzisă, potrivit prevederilor legale din Legea 60 din 1991, acest lucru constituie contravenție precum și participarea la astfel de adunări publice.

COMPARTIMENTUL INFORMARE, RELAŢII PUBLICE ŞI CU PUBLICUL

Tg-Jiu, 04.12.2013

   Scrie Comentarii (0)   04.12.2013. 19:00


UNIVERSITATE: Punct de vedere în legătură cu unele articole apărute în presă

Punct de vedere al Universităţii „Constantin Brâncuşi” din Târgu-Jiu

Faţă de articolele cu titlurile „Porno studenţesc – sex oral cu spectatori la party-ul bobocilor de la UCB” şi „Party porno după Balul Bobocilor al UCB. Studenţii, protagoniştii unei orgii sexuale cu două stripteuse” apărute marţi, 03.12.2013, în cotidianul „Gorj Domino”, postat de doamna Neli Matei, respectiv în săptămânalul „Scandal de Gorj”, sub semnătura domnului Adrian Iovan, facem următoarele precizări:

Balul Bobocilor din Universitatea „Constantin Brâncuşi” din Târgu-Jiu organizat de Asociaţia Studenţilor din U.C.B. Târgu-Jiu s-a desfăşurat în data de 21.11.2013, la Casa de Cultură a Sindicatelor din municipiul Târgu-Jiu, în condiţii decente.

Universitatea „Constantin Brâncuşi” din Târgu-Jiu se dezice de orice implicare în organizarea vreunei petreceri private ulterioare şi dezavuează comportamentul anumitor studenţi care în niciun caz nu reprezintă comunitatea academică.

Totodată, considerăm neonorantă prezentarea atât pentru instituţia de învăţământ superior, cât şi pentru publicaţii. Este vorba despre modul oarecum tendenţios în care se utilizează numele Universităţii „Constantin Brâncuşi” din Târgu-Jiu în articolele „Porno studenţesc – sex oral cu spectatori la party-ul bobocilor de la UCB” şi „Party porno după Balul Bobocilor al UCB. Studenţii, protagoniştii unei orgii sexuale cu două stripteuse”, care pe lângă conţinutul care nu are de-a face cu latura academică, mai prezintă şi anumite fotografii indecente.

Considerăm că o astfel de prezentare reprezintă o desconsiderare la adresa Universităţii „Constantin Brâncuşi” din Târgu-Jiu.

Biroul de Informare Publică şi Relaţii cu Presa al Universităţii „Constantin Brâncuşi” din Târgu-Jiu

Târgu-Jiu – 03 Decembrie 2013

   Scrie Comentarii (0)   03.12.2013. 18:14


Filiala Oltenia a Asociaţiei de Luptă împotriva Bolii Parkinson, inaugurată la Târgu-Jiu

Pe 3 decembrie, cu prilejul Zilei Internaționale a Persoanelor cu Dizabilități, a fost anunțată inaugurarea Filialei Oltenia a Asociației de Luptă împotriva Bolii Parkinson, filială care va funcționa la Târgu-Jiu. La lansare au luat parte Dan Răican, președintele Asociației de Luptă împotriva Bolii Parkinson și Nicolae Dobrotă, președintele noii filiale și personalități ale vieții politice și administrative a județului Gorj. Evenimentul organizat de compania de comunicare medicală Houston NPA a fost găzduit de Hotelul Brâncuși din Târgu-Jiu. La conferința de lansare s-a discutat despre: rolul asociației de pacienți, problemele medico-sociale ale persoanelor cu boala Parkinson, accesul la tratament, încurajarea voluntariatului la nivelul comunității locale, metode noi de diagnostic în boala Parkinson, importanța unui program particularizat de kinetoterapie pentru pacienții cu boala Parkinson.

„Vrem să fim un sprijin și un reprezentant al celor 72.000 de bolnavi cu maladia Parkinson din România. În acest moment, asociația are peste 950 de membri, motiv pentru care am simțit necesară deschiderea de filiale locale. Prima filială locală este cea din Oltenia. Îl cunosc foarte bine pe domnul Dobrotă, este un om foarte inimos, foarte dedicat muncii cu pacienţii, așa că, la iniţiativa dânsului, am decis să creăm acest grup de suport pentru pacienţii din Oltenia.” a mărturisit Dan Raican, preşedintele Asociaţiei de Luptă împotriva Bolii Parkinson, care a rostit, de asemenea, crezul asociației: „Te poţi simţi singur și deznădăjduit, abătut și trist, dar niciodată învins. Poţi pierde, poţi greși, poţi suferi, dar nu te gândi să abandonezi. Amintește-ţi atunci când e nevoie că ești puternic, că sunt lucruri pe care nimeni nu le poate face mai bine decât tine. Strânge din dinţi, spune-i copacului de lângă tine ce te doare, învaţă de la el să rămâi în picioare și întoarce-te înapoi la viaţă.”

„Sper ca starea de sănătate să îmi permită să mă implic cât mai mult în această asociaţie, sper să facem numai lucruri bune pentru toţi pacienții cu boala Parkinson la nivelul Olteniei și rog toate asociaţiile de pacienţi de la nivelul Olteniei să ne unim forţele și să fim o voce în România.” a precizat Nicolae Dobrotă, preşedintele Filialei Oltenia a Asociaţiei de Luptă împotriva Bolii Parkinson.

„Sunt alături de Houston NPA în ceea ce reușesc ei să facă pentru pacienţii din România și din judeţul Gorj. Mă bucur foarte mult că reușim să aducem oameni de valoare la Târgu-Jiu, cum este domnul Răican, un om excepţional. Voi fi alături de pacienţii cu boala Parkinson, mă voi specializa în această afecţiune, pentru că îmi doresc să lucrez cu acești bolnavi. Îi mulţumesc din suflet lui Dan Răican pentru iniţiativa de a aduce asociaţia la Târgu-Jiu și îi doresc mult succes domnului Dobrotă.” a declarat ktp. Tiberiu Tătaru, managerul Spitalului de Pneumoftiziologie „Tudor Vladimirescu” din comuna Runcu.

„E un motiv de bucurie pentru noi că municipiul Târgu-Jiu și judeţul Gorj sunt gazda unui astfel de eveniment, ceea ce dovedește încă o dată deschiderea pe care nu numai administraţia judeţeană sau administraţiile locale o au atunci când vine vorba de problemele semenilor noștri, ci putem vorbi de deschiderea unor oameni de bine, deschiderea unor suflete care doresc să sprijine segmente sociale sau segmente cu probleme medicale care nu-și găsesc sprijinul acolo unde și-ar dori.” susține Ciprian Florescu, vicepreședintele Consiliului Județean Gorj.

La conferință au participat, de asemenea, reprezentanți ai structurilor administrative locale: Dr. Ana Băleanu, Președinte Colegiul Medicilor Gorj, Dr. Daniel Bondoc, Președinte CAS Gorj, Dr. Nicoleta Manu, manager Spitalul Județean de Urgență Târgu-Jiu, Dr. Mihai Moisescu, Președintele Asociației Medicilor de Familie Gorj, Dr. Eugenia Cristina Căliman, Director Medical Spitalul Județean de Urgență Târgu-Jiu. Totodată și-au manifestat suportul față de noua filială a Asociației de Luptă împotriva Bolii Parkinson reprezentanți ai celorlalte asociații de pacienți din județul Gorj.

Partenerii asociației care au susținut lansarea noii filiale: Hotelul Brâncuși din Târgu-Jiu, Centrul de Recuperare Larymed.

Despre Asociaţia de Luptă împotriva Bolii Parkinson:

Asociaţia de Luptă împotriva Bolii Parkinson este singura organizaţie non-guvernamentală din România care apără drepturile şi interesele celor peste 72.000 de persoane diagnosticate cu boala Parkinson la nivel naţional. Proiectele Asociaţiei de Luptă împotriva Bolii Parkinson urmăresc să creeze o punte de legătură între pacienţii diagnosticaţi cu boala Parkinson, familiile şi îngrijitorii lor, membrii echipei medicale care se ocupă de tratarea acestei afecţiuni, autorităţile din domeniul sanitar şi jurnaliştii care acoperă subiecte de sănătate.

Obiectivele asociaţiei sunt:


• Informarea corectă a persoanelor diagnosticate cu boala Parkinson privind accesul la tratament, navigarea în sistemul sanitar, drepturile medico-sociale ale pacienţilor, cele mai recente noutăţi ştiinţifice în domeniu;
• Încurajarea unei comunicări eficiente medic-pacient-îngrijitor;
• Susţinerea intereselor pacienţilor în faţa autorităţilor din domeniul sănătăţii;
• Susţinerea dezvoltării profesionale a specialiştilor în boala Parkinson la nivel naţional; Crearea şi dezvoltarea filialelor locale și a grupurilor de suport pentru pacienţi.

Datele de contact ale filialei Oltenia: Târgu-Jiu, Strada Minerilor, bloc 9, scara 2, et. 4, ap. 49, dobrotanicolae18@yahoo.com, 0768.931.791. Grupul de suport din cadrul filialei va funcționa la Centrul de Zi Christian din Târgu-Jiu.

   Scrie Comentarii (0)   03.12.2013. 18:10


JANDARMERIE: Adunare festivă dedicată zilei naţionale

Vineri, 29 noiembrie a.c., cu prilejul Zilei Naţionale a României - 1 Decembrie, la reşedinţa Inspectoratului de Jandarmi Judeţean ,,Tudor Vladimirescu” Gorj, s-a organizat şi desfăşurat o adunare festivă în cadrul căreia doi ofiţeri și șapte subofiţeri jandarmi au fost avansaţi în grad, toţi înaintea expirării stagiului minim.

Cei nouă jandarmi din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Judeţean Gorj, au fost avansaţi în grad pentru rezultate foarte bune obţinute în activitatea profesională, avansările realizându-se prin Ordin al ministrului Afacerilor Interne.

De asemenea pentru îndeplinirea exemplară a atribuţiilor de serviciu au mai fost recompensaţi cu acordarea unei distincții de serviciu și mulțumiri un număr de cinci jandarmi dintre care trei ofițeri și doi subofițeri prin Ordin al inspectorului general al Jandarmeriei Române iar cu mulţumiri şi felicitări au fost recompensaţi un număr de 220 de cadre militare și personal contractual din unitate, prin Ordin al inspectorului şef.

În continuarea adunării festive au fost prezentate mesajul inspectorului general adresat jandarmilor cu prilejul Zilei Naționale, material privind importanța Zilei Naționale – 1 Decembrie, ulterior fiind premiaţi câştigătorii competiţiilor sportive organizate la nivelul unităţii, în luna noiembrie sub titulatura Cupa 1 Decembrie la tenis de masă și șah aceștia fiind recompensați cu diplome și medalii aniversare.

Duminică, 1 Decembrie a.c., la manifestările organizate cu prilejul sărbătoririi Zilei Naționale a României, jandarmii gorjeni vor fi la datorie și vor asigura măsurile de ordine și siguranță publică pe timpul activităților festive organizate în municipiile Tg-Jiu și Motru și localitățile Rovinari, Bumbești Jiu și Tg-Cărbunești, participând și la ceremonialul militar în municipiul Tg-Jiu cu garda port drapel și o subunitate de onor.

COMPARTIMENTUL INFORMARE, RELAŢII PUBLICE ŞI CU PUBLICUL

   Scrie Comentarii (0)   29.11.2013. 22:16


<< Prima pagină < Pagina precedentă [1 / 73] Pagina următoare > Ultima pagină >>